skip to Main Content

Grøn CPH: Som i kejserens ny klæder – de har intet tøj på!

Grøn CPH: Som I Kejserens Ny Klæder – De Har Intet Tøj På!

– KLIMAVENLIGE FLY ER IKKE LIGE OM HJØRNET

Københavns Lufthavn modsiger sig selv, når de hævder at den planlagte udvidelse er en del af deres bæredygtige omstilling.

At udvide lufthavnen for at gøre den mere bæredygtig giver ikke mening

Læserbrev i Dagbladet Information d. 15.1. 2020 af Johnny Frank Nielsen og Peter Alving, foreningen Bevar Jordforbindelsen.

Det lyder som noget af en selvmodsigelse, at Københavns Lufthavn gerne vil være mere bæredygtig og af den grund udvider lufthavnen. Flyvning er og bliver den mest skadelige transportform, og derfor bør udvidelsen af lufthavnen stoppes, skriver medlemmer af foreningen Bevar Jordforbindelsen i dette debatindlæg i Information kort efter at CPH havde forsøgt at modgå vores tidligere indlæg.

I et indlæg i Information den 30. december påpegede vi, at en udvidelse af Københavns Lufthavn vil være et af de mest klimaskadelige enkeltprojekter, Danmark længe har set.

Tværtimod, skrev kommunikationschef for lufthavnen, Kathrine Bruun Alexandrowiz. Hun understregede den 8. januar, at udvidelsen er en del af lufthavnens ambition om at blive emissionsfri i 2030.

Kathrine Bruun Alexandrowiz anfører, at selve driften af lufthavnen er blevet CO2-neutral i år. Det, mener vi, er et beskedent fremskridt, når man ser på, hvad der er formålet med en lufthavn. For flyvning er og bliver den mest klimaskadelige transportform.

At udvide lufthavnen for at gøre den mere bæredygtig er derfor noget af en selvmodsigelse.

Uanset hvordan man vender og drejer det, kræver det enorme mængder energi at få et fly i luften. Som Alexandrowiz selv er inde på, er electrofuel ganske vist en mulighed, men der går mange år, før det er udviklet tilstrækkeligt – og så vil der endda kun være nok til at dække en meget begrænset del af luftfartens energibehov. Hertil kommer, at electrofuel er meget dyr at producere og derfor næppe vil blive omkostningseffektiv inden for en overskuelig fremtid.

Realiteten er altså, at luftfarten i mange år endnu vil være henvist til at bruge skadeligt flybrændstof.

En udvidelse af Københavns Lufthavn vil derfor gøre det urealistisk at opfylde målet om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Fly forurener og støjer desuden uanset model og årgang, og lufthavnens naboer betaler en høj pris i form af gener og helbredsproblemer.

Alexandrowiz nævner også, at luftfartsbranchen ønsker at være helt emissionsfri i 2050. Det er en lang tidshorisont i forhold til, at vi ifølge FN’s klimapanel skal gennemføre drastiske omstillinger inden 2030 for at undgå ukontrollable klimaforandringer.

Den eneste rigtige løsning er at bruge forsigtighedsprincippet. Udvidelsen bør stilles i bero, indtil vi er helt sikre på, at den kan gå hånd i hånd med beskyttelsen af vores miljø og klima.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top