skip to Main Content

Hvilke planer har lufthavnen lige nu?

Det lovforberedende arbejde er igang, men en ny lov om udbygningsplaner er ikke fremsat endnu. Den forventes i efteråret 2018.

Der skal også gennemføres en VVM-redegørelse, og diverse miljøtilladelser for støj, røg og møg skal gen-behandles, både for scenarier i byggefasen og for den endelige plan.

En ting er dog sikkert: Arbejdet er forsinket. CPH var nok for optimistiske, da de troede at lovarbejdet kunne starte allerede medio 2016. Det handler både om interne konflikter blandt lufthavnens brugere, men også om forståelsen af hele processen mellem CPH, ministerier og styrelser.

Vi vil på denne side forsøge at opdatere udviklingen, når vi får indsigt i, hvad der sker. Lige nu er det hele udenfor offentlighedens indsigt, da det lovforberedende arbejde er omfattet af tavshedspligt.

Rådet for Bæredygtig Trafik indhentede i flere omgange i foråret 2018 aktindsigt.

Back To Top
X