skip to Main Content

Klimaaflad – eller klimakompensation

Kristian Thulesen Dahl (DF) kunne under en partilederrunde i TV foråret 2019 med henvisning til flyselskabets brochure udtale at indenrigsflyet til Bornholm klimakompenserer med 110%. Det fik ham til at konkludere, at så var det en god ting for klimaet at flyve meget. Han sagde ikke, hvor meget tillæg i prisen denne kompensation havde givet anledning til.

DERFOR ER KLIMAAFLAD UHOLDBART
Videnskab.dk her med denne video givet en kort og udmærket redegørelse for, hvorfor klimaaflad – som ses praktiseret ved flyvning – er en meget tvivlsom affære.
Forskerzonen har bedt Jens Friis Lund fra KU om at forklare det, så det kan forstås.

>> Se hvad Shell, BP, and Easyjet gør for at sminke deres kulsorte forretninger

Videnskab.dk har senest 25.8. 2023 peget på at klimakompensation ikke hjælper.

Bevar Jordforbindelsen siger, at der ikke pt. findes teknologier, der kan løse luftfartens globale andel af klimakrisen. Og at aflad og kompensationer er både uladsiggørlige og umoralske.

Regeringen har sidst i 2020 spillet ud med en klimaskovfond. Det er udmærket at få mere skov og vildere skov, men det løser ikke problemet. Og skal ikke kobles sammen med klimakompensation.

>> Læs Politikens analyse af regeringens forslag (for abonnenter)

Men måske i lille skala i Danmark?

Det har vi regnet på, og vores detektor-afdeling giver svaret: En indenrigsflyvning t/r CPH-Aalborg kræver dansk skovrejsning for 200 kr. per passager. Det bør bestemt kunne aflæses på billetprisen, også for en Hr. Thulesen Dahl! Og skal al dansk flyvning klimakompenseres, kræver det at der hvert år nyplantes skov på et areal svarende til arealet af Langeland! Hvert år.

Ikke så sært at flyindustrien vil lægge investeringerne alle
andre steder end i Danmark. Her er der uden tvivl behov for investeringer, og det
er sikkert billigere, men hvert land skal i henhold til Paris aftalen i
forvejen skulle omlægge energisektoren og stoppe afskovning. Danske
investeringer i 3. verden som aflad for vores flyvning er både umoralsk og
uladsiggørlig.

Overordnet rejser klimakompensation for flyrejser flg. spørgsmål:

Kan vi tillade os at stille os tilfredse med en kompensation, der skal gro i 100 år før et vist antal ton CO2 er blevet bundet, når kompensationen handler om CO2, der er smidt op i atmosfæren her og nu? Det hænger jo slet ikke sammen!

Kan vi tillade os at eksportere kompenserende indsatser, der medfører arealanvendelser i u-landene? Det gør klimapolitikken ellers slet ikke. Skal vi kompensere, må det være hos os selv!

Og endelig, kan vi tage disse kompensationer (aflad) praktisk alvorligt? Fungerer det praktisk og moralsk? Er priserne sat urealistisk lavt?

>> Se hvad ngo’en Verdens Skove siger om klimakompensation

Se nedenstående beregninger fra vores detektor-afdeling, hvor det er muligt at tjekke kilderne. Vil luftfarten fremlægge deres tilsvarende beregninger?

PS: EU-kommissionen har opgivet at satse på biodiesel, og palmeolie til flyene er en katastrofe. Så biobrændsler er heller ikke en løsning. Beklager.

Se bilaget med regnestykket

Back To Top