skip to Main Content

Luftfartens miljø og klima påvirker fortsat vækst

Luftfartens Miljø Og Klima Påvirker Fortsat Vækst

Ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur EEA. Flg. er en direkte oversættelse af EEA’s nyhedsindlæg.

Forbedring af teknologi, mere effektive operationer, bedre lufthavne og markedsbaserede tiltag har ikke været nok til at afbøde luftfartssektorens voksende indvirkning på miljø, klima og folkesundhed. Disse er nøglefundene i en ny rapport, der netop er blevet offentliggjort i fællesskab af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og EUROCONTROL.

Den europæiske luftfartsmiljørapport 2019, offentliggjort af EASA, EØS og EUROCONTROL, giver en opdateret vurdering af luftfartssektorens miljømæssige konsekvenser i Europa.

Se hele rapporten (på engelsk)

Rapporten fastslår, at selv om luftfarten har givet økonomiske fordele, stimuleret innovation og forbedret Europas sammenhængskraft, har sektorens vækst også øget sine negative virkninger på klimaforandringer, støj og luftkvalitet.

Hans Bruyninckx, direktør for EØS, sagde ved offentliggørelsen, at “rapporten bekræfter, at de nuværende tendenser og udsigter inden for luftfarten ikke er forenelige med at beskytte miljøet, klimaet og menneskers sundhed. Europa skal starte en vej mod en mere bæredygtig luftfartssektor i ind-og udland. Stærke politikker og robust gennemførelse kan afbøde fremtidige virkninger af en voksende sektor samt fremme innovation i sektoren og fremkalde et grundlæggende skift i forbrugeradfærden. ”

Hovedresultater i rapporten:

  • Antallet af flyvninger (EU28 + EFTA) steg med 8% mellem 2014 og 2017 og forventes at vokse med 42% fra 2017 til 2040 i den mest sandsynlige prognose.
  • Teknologiske forbedringer, fornyelse af flåden og øget operationel effektivitet har været i stand til delvist at modvirke virkningen af ​​den seneste vækst, men der er fortsat en stigning i den samlede støj og emissioner siden 2014.
  • I 2016 var indenrigsflyvning og international luftfart ansvarlig for 3,6% af de samlede drivhusgasemissioner fra EU28 og 13,4% af emissionerne fra transport.
  • Luftfartens miljøeffektivitet fortsætter med at blive forbedret, og i 2040 forventes yderligere forbedringer i gennemsnitlig brændstofforbrænding pr. passagerkilometer fløjet (-12%) og støjenergi pr. flyvning (-24%).
  • I 2040 forventes de samlede CO2- og NOX-emissioner fra luftfart at stige med henholdsvis mindst 21% og 16%.

EØS har tidligere analyseret luftfartens miljømæssige og klimapåvirkninger i sin 2017 TERM rapport “Luftfart og shipping – indvirkning på Europas miljø“.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top