skip to Main Content

Renere luft i vores byer, tak

Rådet for Grøn Omstilling har lige nu en underskriftsindsamling for at sikre renere luft i vores byer.

Vi ved fra flere undersøgelser, at forurening fra biler, færger og fly er yderst skadeligt. Folk som bor tæt på motorveje, i byer og tæt på lufthavne er særligt udsatte og forskning viser, at der er flere alvorlige skader herfra.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø har påvist, at ultrafine partikler fra flybrændstof er kræftfremkaldende. Vi ved også at partiklerne skader hjernen, organer og at børn er særligt udsatte, for deres lunger og hjerner er ikke udvoksede og de påvirkes derfor hårdere og det følger dem resten af deres liv.

Vi opfordrer derfor til at alle støtter Rådet for Grøn Omstilling’s kampagne ved at underskrive allerede i dag. Du må meget gerne sende den videre til hele dit netværk, – så vi sammen kan sikre endnu renere luft i Danmark.

Dette er målinger udført af Miljøpunkt Nørrebro indefra en bus 5C i juni 2019. Meget påfaldende at målingen giver så høje værdier ved Kastrup. En udvidet og længerevarende
undersøgelse vil mere præcist vise niveauerne af ultrafine partikler, der spredes 
fra Kastrup Lufthavn.
Målingen i 5C har ikke samme faglige standard som forskning vil have, og vi støtter derfor at der kommer hardcore forskning og dermed uimodsigelige resultater på området.

Referencer

>> Partikler fra flymotorer ligner dieseludstødning

>> Faktaark fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top