skip to Main Content

Teknisk baggrund og dokumentation

Der cirkulerer mange myter om transportmidler og deres klima påvirkning. Men faktisk er der fastslåede måder at regne på, som anerkendes jorden rundt. Vi vil hér henvise til de anerkendte kilder, som normalt bruges.

Om flyvningen gælder det særlige, at CO2-udledningerne foregår højt oppe i atmosfæren. Det skader klimaet mere end hvis CO2‘en “blot” var udledt ved jordoverfladen. Men det er et svært og lavt prioriteret forskningsfelt, som dog også har sin dokumentation.

Lad os se på de “tunge kilder” om flyenes skadelige virkninger på klimaet:

CO2-udslip fra forskellige transportmidler

Det Europæiske Miljøagenturs tal hvor CO2-udledninger er opgjort i Europa. Se her. Tallene er justeret for de typiske anvendelser af transportmidlerne.

Forholdet mellem tog og fly er i rene CO2 tal 1 : 18.

Figur tv.:  Udledning af CO2 fra den danske transportsektor inklusiv brændstof tanket i danske havne og lufthavne. 2016.

 

Flyvningens særlige effekter ved at udlede CO2 højt oppe i atmosfæren

Se sammendraget fra IPCC’s rapport “Aviation and the Global Atmosphere”. Radiative Forcing Index (RFI) er beskrevet nederst i denne kilde eller se i selve rapporten på side 9

Den ekstra klimaskadelige virkning kunne man kalde en “klimaaccellerator”, og i denne redegørelse slår man til lyd for en faktor mellem 2 og 4, man skal gange det direkte CO2-udslip med for at få flyenes virkelige indflydelse på klodens opvarmning.

Figur tv.: Klimapåvirkningen fra den danske transportsektor inklusiv brændstof tanket i danske havne og lufthavne. 2016.

 

Regnestykket er altså for klimapåvirkning først CO2 forholdet, gange med 2,7. 1 : 18 x 2,7, dvs. forholdet mellem tog og fly er retteligen 1 : 50. NÅR der tit ses forskellige beregninger om forholdet mellem at køre i tog og fly i Europa, skyldes det først og fremmest om man har inddraget klimaaccelleratoren. Dernæst kan det skylde om flyrejsen inkluderer en mellemlanding (eller to). Mellemlandinger betyder omveje og betyder ekstra store CO2-udslip. Men det er ikke kun starter der betyder noget. Flyvning i stor højde giver også anledning til store CO2-udslip, og derfor er populære flymål i Amerika og i Asien – også uden mellemlandinger – også særdeles klimaskadelige.

Den østrigske Finance & Trade Watch har udgivet publikationen “The Illusion of Green Flying” som er glimrende læsning.
Transport & Environment afholdt i starten af 2018 en videnskabelig konference om flyvningens skadelige virkninger. Materialet herfra giver et udmærket overblik.


Diagrammet er fra publikationen “The Illusion of Green Flying”

Bliver transportsektoren grønnere?

Går det i den rigtige retning, og kan sektoren leve op til Parisaftalen mål om kun en stigning på 2 grader i år 2100? Nej, desværre.
Læs de dystre forudsigelser i OECD’s rapport ITF Transport Outlook 2017. Herfra kommer nedenstående kurve:

I Europa er det igen miljøagenturet, der holder øje med udviklingen. Se i EEA’s rapport Transitions towards a more sustainable mobility system, TERM 2016

Men bliver flyvningen ikke mere bæredygtig?

Tekniske forbedringer: Jo, flyene bliver lidt mere effektive per passagerkilometer med nye og større modeller, ligesom andre transportmidler bliver mere effektive. Men flyene bliver ikke grønnere nær nok i takt med stigningen i flyvningen.

Biobrændsler: Palmeolie er basis for erstatninger for de kendte flyjet brændsler. Men jordkloden kan ikke levere palmeolie til alle flyene. Læs redegørelse fra juni 2018.

Kompenserende CO2-opsamling: Det er meget tvivlsomt om beplantningsprojekter rundt om i verden, der skal binde CO2 fra atmosfæren, har nogen sønderlig virkning. De skal også plejes og passes enormt længe før man kan sige at det virker.

El-fly eller hybridfly: Batterier af kendt teknologi kan ikke lagre energi nok og samtidig være lette nok til at drive et fly. Eksperimentelle fly kan flyve med solceller og andre eksperimentelle små fly kan uden tvivl komme til at flyve på batterier. Men det er foreløbig sympatiske tankekasteller.

Back To Top
X