skip to Main Content

Teknisk baggrund og dokumentation

Flyvningen står på verdensplan for 5% af på virkningen af klodens klima. I Europa for 8%. Flyvningen er i vækst, og er siden 1990 steget med 90%. Væksten ser ikke ud til at stoppe af sig selv, tværtimod.

Der cirkulerer mange myter om transportmidler og deres klima påvirkning. Men faktisk er der fastslåede måder at regne på, som anerkendes jorden rundt. Vi vil hér henvise til de anerkendte kilder, som normalt bruges.

Om flyvningen gælder det særlige, at CO2-udledningerne foregår højt oppe i atmosfæren. Det skader klimaet mere end hvis CO2‘en “blot” var udledt ved jordoverfladen. Men det er et svært og lavt prioriteret forskningsfelt, som dog også har sin dokumentation.

Se også Stay Grounded’s tekniske redegørelse (på engelsk)

Lad os se på hvad anerkendte kilder siger om flyenes skadelige virkninger på klimaet:

CO2-udslip fra forskellige transportmidler

Det Europæiske Miljøagenturs tal hvor CO2-udledninger er opgjort i Europa. Se her. Tallene er løbet ud af opdatering fra EEA’s side, og kan bruges med forbehold for at nyere tal er undervejs. Tallene er justeret for de typiske anvendelser af transportmidlerne.

Forholdet mellem tog og fly er i rene CO2 tal 1 : 18.

Figur tv.:  Udledning af CO2 fra den danske transportsektor inklusiv brændstof tanket i danske havne og lufthavne. 2016.

Flyvningens særlige effekter ved at brænde flybrændsel af  højt oppe i atmosfæren (Radiative Force Index RFI)

Den ekstra klimaskadelige virkning kunne man kalde en “klimaaccellerator”, og faktoren er nok et sted mellem 2 og 4, man skal gange det direkte CO2-udslip med for at få flyenes virkelige indflydelse på klodens opvarmning.  Denne faktor overses bevidst eller ubevidst af industrien og fly-venlige politikere. Lad os forsigtigt antage en faktor 2 som i filmen ovenfor – men ligger i henhold til IPCC formentlig i intervallet 2 – 4. 

Se vores oversigt over de videnskabelige beregninger for RFI

Diagrammet er fra publikationen “The Illusion of Green Flying”

Figur tv.: Klimapåvirkningen fra den danske transportsektor inklusiv brændstof tanket i danske havne og lufthavne. 2016.

Regnestykket er altså for klimapåvirkning først CO2 forholdet, gange med 2,7. 1 : 18 x 2,0, dvs. forholdet mellem tog og fly er retteligen 1 : 36. NÅR der tit ses forskellige beregninger om forholdet mellem at køre i tog og fly i Europa, skyldes det først og fremmest om man har inddraget klimaaccelleratoren (RFI). Dernæst kan det skylde om flyrejsen inkluderer en mellemlanding (eller to). Mellemlandinger betyder omveje og betyder ekstra store CO2-udslip. Men det er ikke kun starter der betyder noget. Flyvning i stor højde giver også anledning til store CO2-udslip, og derfor er populære flymål i Amerika og i Asien – også uden mellemlandinger – også særdeles klimaskadelige. Se detaljer herom i vores oversigt.

Den østrigske Finance & Trade Watch har udgivet publikationen “The Illusion of Green Flying” som er glimrende læsning.
Transport & Environment afholdt i starten af 2018 en videnskabelig konference om flyvningens skadelige virkninger. Materialet herfra giver et udmærket overblik.

Bliver transportsektoren grønnere?

Går det i den rigtige retning, og kan sektoren leve op til Parisaftalen mål om kun en stigning på 2 grader i år 2100? Nej, desværre.
Læs de dystre forudsigelser i OECD’s rapport ITF Transport Outlook 2017. Herfra kommer nedenstående kurve:

I Europa er det igen miljøagenturet, der holder øje med udviklingen. Se i Aviation and shipping — impacts on Europe’s environment

Men bliver flyvningen ikke mere bæredygtig?

Tekniske forbedringer: Jo, flyene bliver lidt mere effektive per passagerkilometer med nye og større modeller, ligesom andre transportmidler bliver mere effektive. Men flyene bliver ikke grønnere nær nok i takt med stigningen i flyvningen.

Biobrændsler: Palmeolie er basis for erstatninger for de kendte flyjet brændsler. Men jordkloden kan ikke levere palmeolie eller andre vegetabilske til alle flyene. Vi har simpelthen ikke landbrugsjord nok til den slags. Se politisk opsamling herom. Se mere om palmeolie (på dansk)

“Rigtige” e-fuels er derimod vejen frem for flyene. Her opsamles CO2 ud af atmosfæren, blandes med brint fra elektrolyse fra vedvarende energi, og der kan komme et energitæt, flydende brændsel ud af det. Det findes ikke i dag og ligger ud i fremtiden, og det bliver dyrt per liter. Mindst tre gange dagsprisen for jetfuel i dag.

Kompenserende CO2-opsamling: Skal vores overforbrug give anledning til at jord i u-landene skal binde CO2 fra atmosfæren som aflad på vores flyvning? Opsamling i form af skovrejsning tager lang tid, mens skaden ved at hælde CO2 ud i atmosfæren sker her og nu. Det er tilmed meget tvivlsomt om beplantningsprojekter rundt om i verden, har nogen synderlig virkning. De skal også plejes og passes enormt længe før man kan sige at det virker. Og prisen er sat urealistisk lav. Tro ikke på de programmer, der findes! Se faktatjek, vi har lavet.

El-fly eller hybridfly: Batterier af kendt teknologi kan ikke lagre energi nok og samtidig være lette nok til at drive et fly. Eksperimentelle fly kan flyve med solceller og andre eksperimentelle små fly kan uden tvivl komme til at flyve på batterier. Men det er foreløbig sympatiske tankekasteller.

Bevar Jordforbindelsen siger: Forureneren skal selv nå sine reduktionsmål på egen jord. Skal andre sektorer “betale” for flyvningen, må det ske på hjemmebane. Alt andet er en uskik, der ikke kendes i andre dele af energi-politikken.

Læs også artiklen om “7 myter om flyvningen”

Back To Top
X