skip to Main Content

Europæisk borgerinitiativ

Lad os slutte afgiftsfritagelsen af flybrændstof på 27 mia. euro i Europa!

Dette er en direkte oversættelse af argumentationen bag dette europæiske initiativ. Giv din underskrift, også selv om du måske har nogle mindre indvendinger hist og her. For det vigtigste er, at lykkes dette, så vil spørgsmålet skulle behandles lovgivningsmæssigt i EU, ligesom danske borgerforslag gør det i Folketinget. Hent sticker som pdf (som i illustrationen).

En af ​​de vigtigste måder at reducere vores CO2-fodaftryk på er ved at reducere antallet af flyvninger. Men desværre er flyvning ofte billigere end at tage anden transport som tog og biler. Dette skyldes bla at flybrændstof er fritaget for beskatning i EU, mens andet brændstof ikke er.

Derfor har vi lanceret et europæisk borgerinitiativ for at afslutte skattefritagelse for flybrændstof i Europa. Hvis vi indsamler mindst 1 million underskrifter inden for et år, vil Europa-Kommissionen blive opfordret til at foreslå indførelse af sådan en afgift til EU-landenes regeringer. Derfor skal vi skal støtte udviklingen af en retfærdig og grønnere mobilitet i EU ved at indsamle mere end million underskrifter.

CO2-emissionerne fra luftfartssektoren i EU er steget med 21% i de seneste tre år, så en reduktion af udledningerne fra denne sektor er en væsentlig del af det samlede billede.
En lækket rapport fra Europa-Kommissionen siger at beskatning af flybrændstof, der sælges i Europa, ville reducere emissionerne fra flyene med 11% (16,4 mio. tons CO2) og vil ikke få nogen nettopåvirkning på arbejdspladser eller økonomien, men give næsten 27 mia. euro i kassen per år. Vi foreslår at bruge skatteindtægterne til at forbedre langdistance jernbanerne i hele Europa for at gøre grønne transportmuligheder billigere og mere bekvemme.
Vi er også realistiske, for der findes steder hvortil der ikke findes alternativer – vi foreslår at skattefritage flyvninger til og fra øer, der ikke er forbundet til fastlandet ved bro eller tunnel.

Vi ønsker ikke, at forbrugerne alene skal bære omkostningerne, og derfor foreslår vi en brændstofskat, som vil inspirere flyselskaber til at reducere deres brændstofs forbrug i stedet for en moms på flybilletter. Vi foreslår også indførelsen af ​​en regressiv skat, hvilket betyder, at jo kortere flyvningen er, desto højere vil skattesatsen være. Dette skyldes, at der er flere transportalternativer til rådighed for korte flyvninger.

Vi håber at du deler linket til vores underskriftsindsamling i dit nyhedsbrev, på sociale medier, til journalister og i dit netværk! Vi har brug for dig for at nå målet på en million underskrifter!

Lad os slutte skattefritagelsen nu!

Mere information her

Direkte link til underskriftsindsamlingen

 

Back To Top
X