skip to Main Content

Kampagne vinter 18-19: Passagerafgift på flyvning

En lang række organisationer vil i den kommende periode samle et bredt folkeligt pres bag dette:

En passagerafgift på flyrejser

Flyvning er ikke alene den mest klimaskadelige, men også den hurtigst voksende transportform. Denne vækst skyldes ikke mindst at flyvning, på trods af den store klimabelastning, er næsten totalt undtaget fra afgifter. Udenrigsflyvning er fritaget fra moms, og jetfuel leveres uden afgift.

Hvis vi skal sikre et stabilt klima, skal vi stoppe væksten i CO2-udledninger. Det mest logiske første træk for at begrænse flyenes klimaskader er at gøre det dyrere at flyve ved at indføre en passagerafgift som i vores nabolande, noget vi kunne kalde for en klimaskadeafgift. Det skal være et første skridt. Skatteindtægterne skal bruges til en grøn omstilling i transportsektoren.

I fald der i kampagneperioden dukker et konkret lovforslag op om udvidelse af Københavns Lufthavn, bakker organisationerne op om denne tilføjelse til kampagnen:

Et moratorium mod lufthavnsudvidelse

Københavns Lufthavn planlægger en udvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med knap 40 % og sikre hele 40 millioner årlige passagerer. Disse planer er i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen.

Luftfart er med lang afstand den mest klimabelastende form for transport. Effektivisering kan ikke opveje den ekstra CO2-udledning fra yderligere 11 millioner årlige passagerer. Tværtimod truer planer om bl.a. øget brug af biobrændstof miljøet og menneskerettigheder i tropiske regnskovsarealer.

Vi kræver, at udvidelsen af CPH stilles i bero. Først og fremmest fordi Danmarks største lufthavn ikke skal facilitere en øget CO2-udledning i en tid, hvor der er akut brug for det stik modsatte. Samtidig fortjener lokale borgere, der allerede er voldsomt påvirket af flytrafikken, at blive skånet for øgede støj- og forureningsgener, som en udvidelse uundgåeligt vil medføre.

Underskrevet af bl.a.: 350 Klimabevægelsen i Danmark, NOAH, Vedvarende Energi, Rådet for Bæredygtig Trafik, Greenpeace, Det Økologiske Råd, Jyder mod Overflødige Motorveje, Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Danmarks Naturfredningsforening København.

Næste skridt:

Politikerne har indtil videre vist, at de ikke er parat til at rykke på dette spørgsmål, men hvis den folkelige opinion presser dem, så kan vi få emnet ind i valgkampen, med i en kommende klimaplan og med i konkrete initiativer efter valget.

Vi vil offentliggøre denne kampagne mens der er COP24 i Polen, gerne omkring 5. december. Det ER sket med hele 11 organisationer!

Se den endelige pressemeddelelse og bilag

Vi inviterer gerne endnu flere organisationer ind i kredsen. Og vi vil gerne gå afsted med en pressekampagne i samarbejde med et stort medie, så vi kan nå ud til en meget stor kreds af danske meningsdannere, kulturpersonligheder og folk fra den akademiske verden.

Back To Top
X