skip to Main Content

7 udbredte myter om flyvning

1. Lufthavnen i Kastrup er grøn!

Svar: Godt at CPH gør sig anstrengelser for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Det gør dog ikke den øgede flyvning, som udvidelsen bidrager til, mere grøn eller CO2-neutral.

2. Flyvning er næsten ligeså CO2 venlig som andre transportmidler!

Svar: Forholdet alene i CO2-udledninger mellem fly og tog er 1:18. Dertil kommer øvrige skadelige virkninger for klimaet, som flyvning i de pågældende dele af atmosfæren bidrager med.

>> Se den tekniske baggrund og dokumentation

Alt i alt skønnes fly at give anledning til en klimaeffekt, som er 2 til 3 gange større end selve CO2-udledningen. Dertil kommer, at tog bliver mere og mere grønne efterhånden som elektriciteten bliver vedvarende, mens flybrændstof ikke bliver grønnere.

Flyselskaber sammenligner gerne CO2-udledningen fra indenrigsflyvning på særlig udvalgte ruter og mod en bil med én person, og så snyder de på vægtskålen!

3. Hvis vi sætter nationale afgifter på flyvning, så skubbes trafikken bare over grænsen!

Svar: Vores nabolande har allerede passagerafgifter på flyvning, så grænsehandels argumentet holder ingen steder! Danmark er er et skattely for luftfarten og ødelægger effekten af de andre landes afgifter.

4. Afgifter på flytrafik rammer ikke de rigtige!

Svar: Især med en progressiv beskatning (større afgift, når du flyver tit) vil de, der flyver meget få et incitament til at begrænse flyvningen. Det er klart, at store afgifter virker bedre end små afgifter.

5. Det er de fattige, som rammes af en afgift!

Svar: De, der flyver mest er de velhavende, både blandt danskere og globalt. Det er mod denne gruppe, at afgifterne primært skal rettes, så det store forbrug kan reduceres!

6. Flyafgifter er ikke en særlig intelligent beskatning!

Svar: Delvist rigtigt! Prisstrukturen skal ændres, så flyvningens klimaskadelige virkninger kommer til udtryk i priserne. Det bør gøres ved en række af målrettede skatter: Effektiv afgift på flybrændstof. Moms på flyvning. Stop for offentlige tilskud til lufthavne. Passagerafgifter er således kun en del af paletten, men er en del, som uden videre kan iværksættes nationalt. Andre ting bør vedtages internationalt.

7. Det nytter ikke noget at lave nationale særordninger!

Svar: Jo, til en start nytter det noget. Fælles europæiske ordninger er selvfølgelig bedre, og bedst hvis det er internationale ordninger. Men fordi begrænsninger på luftfarten pga af manglende politisk vilje ikke besluttes i FN-regi (fra deres organisation for civil luftfart ICAO), så skal processen sættes i gang dér, hvor viljen er til stede.

Hvordan kan jeg rejse mere klimavenligt?

Back To Top
X