skip to Main Content

Kilder fra Facebook opslag

Facebook opslag 28.6. og 12.7.:

Beregninger af klimaskade ved persontransport opgøres i gram CO2-ækvivalenter per passagerkilometer.

Eksemplet på Facebook er med Rom som destination. Flere beregnere laver regnestykket for flyvning, denne svenske er ganske troværdig, og nok noget forsigtig (lavt sat).

Det Europæiske Miljøagentur EEA har tal, der bliver fire gange højere. Hvad togets klimabelastning angår, så henviser vi til EEA hvor tog i Europæisk gennemsnit udleder 14 gram CO2. Så regnestykket er: 14 (gram) x 2 (returrejse) x 2000 (ca-afstand) = 50 kg.

Tog fra København – Rom kører dog i praksis en hel del grønnere, fordi de elektriske jernbaner i Danmark, Tyskland, Frankrig, Østrig og Schweiz har et mere grønt energi-mix end den almindelige elforsyning.

Back To Top
X