skip to Main Content

Strategidag og medlemsmøde

søn11aug10:00søn17:00Strategidag og medlemsmøde10:00 - 17:00(GMT+00:00)

Om arrangementet

Velkommen: kaffe/te

 1.  Godkendelse af dagsorden
 2.  Valg af dirigent og referent
 3. Baggrund

Det er nu snart et år siden, at Bevar Jordforbindelsen blev stiftet. Som udgangspunkt har vi haft to mærkesager: moratorium for lufthavnsudvidelser – og passagerafgifter på flyrejser fra Danmark. Hvad sidstnævnte angår, ser det ud til at vi har haft succes, idet en passagerafgift formentlig snart bliver indført. Derfor er det nu tid til at gøre status og få en fælles forståelse af, hvilken retning vi skal tage fremover – og hvordan.

I det lille års tid, foreningen har eksisteret, har vi afholdt aktivistmøder (medlemsmøder) cirka 1 gang om måneden. På møderne opstår mange gode ideer, men det er en udfordring at nå det hele samt at sikre, at der bliver fulgt op på ideer og forslag. På det seneste er der opstået to nye grupper tilknyttet vores forening – Amagergruppen og aktionsgruppen – og andre arbejdsgrupper er ved at forme sig. Det er fortsat en udfordring, at vi er en forholdsvist lille kreds af personer, der gerne vil løfte mange og store ambitioner.

Strategidagens formål er at bidrage til at sikre, at foreningen fortsætter med at være velfungerende og bliver stadig mere effektiv. Desuden at bidrage til, at de enkelte ting, foreningen kan gøre bedre, bliver forsøgt gjort bedre. Kan vi f.eks. på nogen måde forbedre rekrutteringen og indkøringen af nye aktive samt arbejdet med vores projekter?

Mål. Strategidagen er en succes, hvis:

 • deltagerne får debatteret, hvad der skal til for at foreningen kan 1) fortsætte med at være god og velfungerende samt 2) gøre de ting bedre, der kan gøres bedre
 • så mange som muligt kommer til orde
 • vi som forening står stærkere, så vi kan opnå vores mål
 • vi får en hyggelig dag sammen

4. Rundt om bordet: ”Hvorfor Bevar Jordforbindelsen?”

Helt åben runde, hvor vi finder ud af hinandens ”Hvorfor”. Hvorfor er jeg med? Hvorfor er Bevar Jordforbindelsen vigtig – hvad berettiger at jeg bruger tid i foreningen? Hvorfor holder vi møder, hvorfor projekter o. s. v.

 1. SWOT-analyse

Heri gennemgår vi vores “Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities”. Analysen laves med post-its, en effektiv arbejdsform, der som regel også skaber åbenhed for ærlige (selv-)kritiske holdninger.

Frokost

Nedenstående tre punkter (6-8) foreslås håndteret som parallelle workshops.

 1. Politisk lobbyarbejde

Hvordan skal vi forholde os til den nye regering? Hvor er der muligheder, hvor er der farer? Hvem skal vi have fat i, og hvordan kan vi nå det? Hvilke emner/budskaber skal vi fokusere på?

 1. Kommunikation

Hvordan kan vi nå længere ud til den brede befolkning med vores budskaber? Hvordan kan vi netværke med andre aktører for at skabe en bred alliance om vores formål

 1. Aktioner/kampagner

Hvilke aktioner/kampagner kunne vi tænke os at drive i det næste år? Hvilke aktiviteter skal der planlægges, og hvem kan vi samarbejde med?

 1. Struktur

Hvordan kan vi sørge for at finde nye aktivister og sørge for, at de hurtigt finder en opgave de har lyst til at arbejde med? Hvordan opretholder vi den gode stemning i gruppen? Hvordan sørger vi for, at alle har adgang til relevante informationer og er godt klædt på i f. t. indhold?

 1. Debat og opsamling

En afsluttende fælles session, hvor vi ser hvordan vores planer relaterer til det vi har fundet ud af i vores “SWOT”-analyse, og bliver enige om overordnede prioriteter.

Tid

11/08/2019 10:00 - 17:00(GMT+00:00)

Sted

HF Mozart 33

Other Events
This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top