skip to Main Content

Flyvning fylder rigtig meget i det personlige klimaaftryk

Energistyrelsen opgør Danmarks Globale Klimapåvirkning og luftfarten indgår. På s. 62 i rapporten fra 2024 fremgår det at udenrigs luftfarten udleder 6 mio tons CO2. En hurtig hovedregning herefter er: Halvdelen af 6 mio tons forbruges af danskerne. Dvs. 3 mio tons. CO2 er regnet uden atmosfærisk effekt (Energistyrelsen kender godt til den atmosfæriske effekt, men vælger at udelade den), dvs. vi skal gange med tre. Det er 9 mio tons. Der er 5,9 mio danskere. Dvs. 1,5 tons per dansker. Der regnes kun med flyvningen, som flyet foretager fra dansk lufthavn til den givne udenlandske lufthavn, som flyet flyver til, nemlig i gennemsnit 1.800 km. Men danskerne flyver noget længere, for de skifter ofte fly og fortsætter. Nemlig i gennemsnit 2.186 km på en enkelt-tur. Så med Energistyrelsens tal, så udleder hver dansker godt 1,8 mio tons CO2e ved deres flyvning.

Noget overraskende fremgik det af Concitos rapport fra 28.8. 2023 at flyvningen fylder i gennemsnit 0,5 tons ud af i alt 13 tons af det personlige klimaaftryk (s. 17 i rapporten).

Det lyder i henhold til Energistyrelsens tal ikke af ret meget, og er medvirkende til at transportens andel af det personlige klimaaftryk “kun” er 24%.

Bevar Jordforbindelsen har spurgt Concito, hvordan det kan være at flyvningen fylder så relativt lidt i den samlede fremstilling? Vi har fået dette svar, og har fået at vide, at Concito efterfølgende vil dykke ned og se om det kan gøres anderledes.

  • Opgørelsen er på baggrund af data fra 2016, så luftfart er vokset noget siden (i det mindste frem til 2019)
  • Erhvervspassagerer er ‘gemt’ i varekøbene – så fx Arlas flyrejser er inkluderet i aftrykket på mælk
  • Udledningerne allokeres ud fra priser, så business class passagerer (som typisk er erhverv) får en større andel pr sæde end monkey class passagerer

Det er fair nok at erhvervspassagerer tæller et andet sted, men det skaber desværre et falsk indtryk af transportens samlede klimaaftryk.

Når Danmark officielt rapporterer luftfartens klimapåvirkninger sker det først og fremmest uden hensyn til de ikke-CO2 mæssige klimaeffekter (som retteligen er 3,0). Concito regner på mystisk vis med 2,0.

Derudover rapporterer myndighederne kun, hvad der bliver hældt i tankene fra danske lufthavne og dertil hvor flyet flyver (evt. mellemlander). Altså ikke så langt, som passagererne rent faktisk flyver.

Når data er fra 2016 betyder det også, at Concito ikke har fået indregnet, hvor langt danskerne faktisk flyver på deres rejser. Det er ikke kun et spørgsmål om at flyvningen er øget, men også et spørgsmål om et korrekt datagrundlag baseret på hele flyveturen og ikke kun til første mellemlanding.

Vi har gennem spørgsmål til ministeren i foråret 2023 fået at vide hvor langt danskerne rent faktisk flyver. I 2019 var hver flyvetur i gennemsnit på 2.186 km.

Hvis vi ganger flyveturenes længde med klimabelastningen per kilometer (0,3 kg. CO2e per passagerkilometer; i henhold til EEA med GWP=3) og ganger med gnst. antal flyvninger (3 stk) per år (i henhold til Eurostat), reduceret fra 6 fordi halvdelen af rejser med fly der starter i Danmark foretages af udlændinge, så vil hver dansker bidrage med ca. to tons CO2e fra flyvning per år. Inkl. erhvervsrejser. Ganger vi med befolkningen (i 2019), og korrekt kun regner den ene vej, så bidrog flyvningen fra danskeres flyrejser med 5,7 mio. tons CO2e i 2019.

Concito må til regnebrættet igen

Det er fint nok, at Concito henter tal på en anden måde end Bevar Jordforbindelsen gør det. Og derfor kan der forventes lidt forskellige tal. Men ved både at skille erhvervsflyvningerne ud, ved kun at indregne halvdelen af de ikke-atmosfæriske effekter og ikke regne hele flyvningen med, så er der betydelige forskelle i resultaterne. Forskelle, der jo også sætter afgørende spørgsmålstegn ved de i alt 13 tons CO2e, som hver dansker sætter som personligt klimaaftryk. Måske gør flyvningen at aftrykket er en tons højere?

Bevar Jordforbindelsen er i dialog med Concito. Concito agter at lave et afklarende notat. Alle er interesseret i at få et så retvisende billede af flyvningens personlige bidrag til klimakrisen.

Back To Top