skip to Main Content

Juridiske muligheder for at bremse luftfarten

Dansk lovgivning giver os desværre ikke meget håb for at bruge loven til at bremse luftfarten eller stoppe et stort klima- og miljøskadeligt projekt som udvidelsen af CPH.

Man kunne måske tro at grundloven eller sågar klimaloven gav grundlag for at komme efter en udbygning af lufthavnen. Men ikke i den virkelige verden.

Professor i miljøret Peter Pagh, KU afviser at klimaretssager mod regering eller selskaber, der ikke menes at handle i overensstemmelse med Parisaftalen, vil kunne rejses i Danmark: “Det kan jeg sige med sikkerhed, at med den gældende lovgivning, grundlov og retspraksis, så vil sådanne sager blive afvist. De ville stride fuldstændig mod vores retstradition. Man skal ikke bruge domstolene til noget, der ikke er deres opgave.” Weekendavisen 25.6. 2021.

Videnskab.dk har omtalt emnet i en udmærket overbliksartikel fra april 2021.

>> Se artiklen i Videnskab.dk

hvor det også fremgår at Annemette Fallentin Nyborg skriver ph.d. om klimaretssager. Annemette har fået et spændende papir fra os.

BBC giver i april 2024 et overblik over div. internationale og nationale klimasøgsmål.

For vi fik udarbejdet et juridiske responsum, inden vi faktisk etablerede os som formel forening i april 2017 (udarbejdet til Rådet for Bæredygtig Trafik).

>> Se det juridiske responsum fra Christian Harlangs advokatkontor

Back To Top