skip to Main Content

 

 

 

INGEN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN UDENOM KLIMAET

Snart vil folketinget skulle tage stilling til en lov, der vil give den privatejede Københavns Lufthavn lov til at øge antallet af passagerer fra det maks. på 30 mio., som lufthavnen nåede i 2018, til 40 mio. og endda op til svimlende 60 mio. Det vil blive en slags rammelov, så lufthavnen selv kan disponere over ombygninger, så de passer til deres egne planer. Vi kender endnu ikke lovforslaget, hvis forberedelse har været hemmeligholdt i mange år.

License to pollute

Får lufthavnen en betingelsesløs tilladelse til at udvide og øge passagertallet, vil det være helt uhørt i forhold til Danmarks klimalov og Paris-aftalen. En privat virksomhed risikerer at få licens til at øge klimabelastningerne, alt mens alle andre sektorer skal reducere med 70% i 2030. Flyvning ind og ud af Kastrup Lufthavn er i forvejen en kæmpe klimabelastning, domineret af udenrigsflyvning, der simpelthen ikke indgår i de danske officielle CO2-regnskaber.

Klimabelastningen ved operationerne fra lufthavnen ligger kun i ringe grad ude i Kastrup. Klimaet belastes ved at der kommer flere fly i luften, deroppe hvor forureningen finder sted. Flyvning til den mest klimaskadelige ”fornøjelse” hver dansker kan foretage sig. En flyrejse til Thailand giver 8 tons CO2e, som er ca. det halve af en gnst. danskers årlige udledninger, og utroligt meget mere end de fleste verdensborgere udleder om året.

Politisk tonedøvt at udvide uden betingelser

Alt mens alle andre sektorer reducerer udledninger, er det tudetosset at tænke sig at lufthavnen skal få tildelt en udvidelseslov uden vandtætte klimabetingelser.

Vi siger nej til flere fly i luften og nej til udvidelse af lufthavne, så længe at det er i åbenlys konfliktkurs med danske og internationale klimamålsætninger. Kloden tåler det ikke!

Følg udviklingen om det lovgivende arbejde under fanebladet ”Stop udvidelsen” og i vores nyhedsspalte.

Prisen for lufthavnens vækst er din og klodens sundhed

Sådan skriver Rasmus Steenberger fra SF i Berlingske som modindlæg til Ole Birk Olesens lufthavnsbegejstrede indlæg lige overfor. 13 minutter…

Helt utilstrækkeligt COP26 udspil om luftfarten

Det har været en strategi fra det britiske formandskab for COP26 at igangsætte nogle 'koalitioner af villige nationer' for at…

Dansk Luftfart opdaterer klimapartnerskabsplan fra foråret 2020

Så kom der en opdatering af Dansk Luftfarts (DL) klimapartnerskabsplan som med Corona-forsinkelse så dagens lys de første dage af…

Dagspris for brændstof

  • Benzin 12,70 kr.
  • Jet A1    3,86 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem.

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X