skip to Main Content

Nu har regeringen i et lovkatalog fra 26.5. under det poetiske navn “Tættere på
grønne byer og en hovedstad i udvikling” åbenbaret, at der i næste folketingsår (2021-22) skal behandles en udvidelse af Københavns Lufthavn i Kastrup. En lufthavnsudbygning er det sidste vi har brug for, når vi skal nå klimamålene fra Paris-aftalen. For vi antager at udbygningen giver grønt lys til en fordobling af flyvningerne til og fra CPH, sådan som lufthavnen har ønsket.

Udbygningsloven, der skal behandles, vil rumme en såkaldt VVM. Heri skal projektets klima- og miljøeffekter vurderes. Bliver det regnestykke stillet rigtigt op, så kan projektet selvfølgelig slet ikke gennemføres. Men vi kan frygte, at regeringen vil skræddersy en VVM, hvor effekterne af selve den forøgede flyvning ikke tælles med.

Læs videre

Flyvning er langt den mest klimaskadelige transportform, antallet af flyvninger øges – ikke mindst til og fra Danmark – og der er ingen tegn på, at luftfarten kan blive grøn. Derfor må vi indføre et stop for udbygninger af lufthavne og pålægge flyvninger en klimaskadeafgift.

Luftfartens drømme om en grøn fremtid hviler på brugt madolie og ønsketænkning. Ed Cropley, Reuters.

Læs videre

Klimakampen og kampen for reduceret flyvning stopper ikke med Corona pandemien. Tværtimod. Det står endnu tydeligere at vi lever på den samme jordklode og at vi tilsammen kan reagere på kriser, og handle hurtigt og beslutsomt – hvis vi vil. Foto fra Folkets Klimamarch lørdag d. 5.9. ved Sankt Jørgens Sø i København, hvor Bevar Jordforbindelsen var en del af menneskekæden rundt om alle søerne.

Bevar Jordforbindelsen er med i et ngo-netværk for bæredygtig transport.

Dagspris for brændstof

  • Benzin 11,25 kr.
  • Jet A1    3,10 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem.

Lad flyene blive på jorden:

Herunder indslag fra TV Lorry 26.6.19:

EU’s Fit for 55 om luftfarten: For mange smuthuller og al for langsomt

EUs foreslåede afslutning på skattefritagelse for flybrændstof hilser vi velkommen, men der mangler ambitioner! I dag offentliggjorde EU-Kommissionen sin Klimapakke…

Notat om ultrafine partikler holdes skjult

Berlingske graver i hvordan det kan være, at ministrene i forrige uge - da de i en "grøn pakke" lancerede…

Regering gør kulsort lufthavnsudvidelse grøn

Pressemeddelelse Klemt ind bag tekst om byhaver, skov, grønne områder og nye idrætsfaciliteter tillod regeringen sig i går med sit…

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X