skip to Main Content

 

 

VI SIGER: INGEN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN UDENOM KLIMAET. REGERINGEN SIGER: BYG LØS

Et flertal i Folketinget har sammen med regeringen d. 19.12. 2021 lavet en katastrofal politisk aftale, der garanterer CPH ret til at udbygge uden nogen former for klimabetingelser. 25.1. 2023 er lovforslag endelig fremsat.  Loven vil give den privatejede Københavns Lufthavn lov til at øge antallet af passagerer fra det maks. på 30 mio., som lufthavnen nåede i 2018, til 40 mio. og endda op til svimlende 60 mio. Det vil blive en slags rammelov, så lufthavnen selv kan disponere over ombygninger, så de passer til deres egne planer. Uværdigt og en katastrofe for dansk klimapolitik.

Bevar Jordforbindelsen er gået sammen med Borgergruppen CPH Uden Udvidelse i en kampagne mod dette frygtelige projekt. Se pressemeddelelsen.

License to pollute

Får lufthavnen en betingelsesløs tilladelse til at udvide og øge passagertallet, vil det være helt uhørt i forhold til Danmarks klimalov og Paris-aftalen. En privat virksomhed risikerer at få licens til at øge klimabelastningerne, alt mens alle andre sektorer skal reducere med 70% i 2030. Flyvning ind og ud af Kastrup Lufthavn er i forvejen en kæmpe klimabelastning, domineret af udenrigsflyvning, der simpelthen ikke indgår i de danske officielle CO2-regnskaber.

Klimabelastningen ved operationerne fra lufthavnen ligger kun i ringe grad ude i Kastrup. Klimaet belastes ved at der kommer flere fly i luften, deroppe hvor forureningen finder sted. Flyvning til den mest klimaskadelige ”fornøjelse” hver dansker kan foretage sig. En flyrejse til Thailand giver 8 tons CO2e, som er ca. det halve af en gnst. danskers årlige udledninger, og utroligt meget mere end de fleste verdensborgere udleder om året.

Politisk tonedøvt at udvide uden betingelser

Alt mens alle andre sektorer reducerer udledninger, er det tudetosset at tænke sig at lufthavnen skal få tildelt en udvidelseslov uden vandtætte klimabetingelser.

Vi siger nej til flere fly i luften og nej til udvidelse af lufthavne, så længe at det er i åbenlys konfliktkurs med danske og internationale klimamålsætninger. Kloden tåler det ikke!

Følg udviklingen om det lovgivende arbejde under fanebladet ”Stop udvidelsen” og i vores nyhedsspalte.

13 ELLER 100 KR. PÅ BILLETPRISEN?

Den ny regering overbyder S-regeringens udspil om 13 kr. i passagerafgift. Men batter 100 kr. noget?
De 100 kr. regeringen angiver er et gennemsnit. Det kan fordeles, så det giver mening for klimaet, så lange ruter pålægges højeste afgift, at business class og 1. klasse belægges højere afgifter end andre. Og afgiften kan samtænkes med EU’s bestræbelser for brændstofafgifter. Men vi skal starte højere for at gøre som i Tyskland og i England.
Regeringen lægger op til at afgiften skal bruges i luftfartssektoren (nogle grønne bestræbelser) OG til at forhøje ældrechecken (SIC!).
Faktum er dog, at
  • afgiftsbeløbet trods alt kan mærkes lidt
  • pengene går ikke ubetinget tilbage til flysektoren
Pengene burde bruges til grøn omstilling af transportsektoren, dvs. især til at bidrage til alternativer til luftfarten, fx internationale tog fra/til Danmark.

”Udvikling” af Københavns Lufthavn: Naboerne og klimaet kommer til at betale

Fælles pressemeddelelse Regeringen sendte den 25. januar lovforslag om ”udvikling af Københavns lufthavn” i høring. Hvis udvidelsen og den fortsatte…

NEJ TIL FLERE FLY FRA LUFTHAVNEN I KASTRUP – SÅFREMT DET SKER PÅ BEKOSTNING AF KLIMA OG MILJØ

Så skete det. Onsdag d. 25.1. 2023 fremsendte regeringen et lovforslag for udbygning af Københavns Lufthavn CPH. Det kom ikke…

Klimarådet: Markant underbeskatning af luftfart

Hvis man kigger frem og ser hvad der ligger af planer for beskatning af luftfarten, så er der på papiret…

Dagspris for brændstof

  • Benzin 15 kr.
  • Jet A1    6,10 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen herover inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem (ETS), som primo 2022 er 149 øre per liter for de kvoter, der handles (et mindretal – de fleste kvoter til flyene er gratis). Se dagens ETS tal her.

 

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X