skip to Main Content

Siden 2. verdenskrig har luftfartsindustrien tjent kassen på afgiftsfritaget flyvning og har massivt bidraget til den nuværende klimakrise. Nu ønsker industrien med den Covid19 relaterede nedgang i flyvningen at modtage betingelsesløs statslig erhvervsstøtte. Derfor må regeringerne vise vejen og sikre, at støtte kun kan gives til afbøde virkningerne for medarbejderne og støtte herudover skal betinges af industriens aktive indsats for at opfylde klimamålsætningerne i Paris-aftalen.

Læs videre

Flyvning er langt den mest klimaskadelige transportform, antallet af flyvninger øges – ikke mindst til og fra Danmark – og der er ingen tegn på, at luftfarten kan blive grøn. Derfor må vi indføre et stop for udbygninger af lufthavne og pålægge flyvninger en klimaskadeafgift.

Luftfartens drømme om en grøn fremtid hviler på brugt madolie og ønsketænkning. Ed Cropley, Reuters.

Læs videre

Klimakampen og kampen for reduceret flyvning stopper ikke med Corona pandemien. Tværtimod. Det står endnu tydeligere at vi lever på den samme jordklode og at vi tilsammen kan reagere på kriser, og handle hurtigt og beslutsomt – hvis vi vil. Foto fra Folkets Klimamarch lørdag d. 5.9. ved Sankt Jørgens Sø i København, hvor Bevar Jordforbindelsen var en del af menneskekæden rundt om alle søerne.

Dagspris for brændstof

  • Benzin 11,25 kr.
  • Jet A1    3,10 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem.

Lad flyene blive på jorden:

Herunder indslag fra TV Lorry 26.6.19:

Europæisk luftfartsindustri viser en falsk vej til 2050

Tidligere på måneden præsenterede industrien deres "vej til kulstofneutralitet i 2050". Kaldet Destination2050. Som hidtil regner industrien kun med CO2-udledninger,…

Grøn genstart – færre fly i luften – On line demo

Rigtig mange deltog i on line demoen, tak for det Talere til demonstrationen var Eigil Kaas, professor ved Niels Bohr…

Flyv mindre – én rejse mindre batter enormt

”Det er den ting, som man kan gøre, som betyder allermest og med den mindste personlige omkostning. Det er hér,…

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X