skip to Main Content

VI SIGER: INGEN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN UDENOM KLIMAET. REGERINGEN SIGER: BYG LØS

Regeringen vil garantere CPH ret til at udbygge uden nogen former for klimabetingelser. Der er fremsat lovforslag i høring. Loven vil give den privatejede Københavns Lufthavn lov til at øge antallet af passagerer fra det maks. på 30 mio., som lufthavnen nåede i 2018, til 40 mio. og endda op til svimlende 55 mio. Det vil blive en slags rammelov, så lufthavnen selv kan disponere over ombygninger, så de passer til deres egne planer. Uværdigt og en katastrofe for dansk klimapolitik.

Breaking: Udbygningsloven fremsættes ikke i denne Folketingssamling. >> Se mere.

Bevar Jordforbindelsen har sammen med seks andre organisationer indgivet høringssvar.

>> Se høringssvaret

License to pollute

Får lufthavnen en betingelsesløs tilladelse til at udvide og øge passagertallet, vil det være helt uhørt i forhold til Danmarks klimalov og Paris-aftalen. En privat virksomhed risikerer at få licens til at øge klimabelastningerne, alt mens alle andre sektorer skal reducere med 70% i 2030. Flyvning ind og ud af Kastrup Lufthavn er i forvejen en kæmpe klimabelastning, domineret af udenrigsflyvning, der simpelthen ikke indgår i de danske officielle CO2-regnskaber.

Klimabelastningen ved operationerne fra lufthavnen ligger kun i ringe grad ude i Kastrup. Klimaet belastes ved at der kommer flere fly i luften, deroppe hvor forureningen finder sted. Flyvning til den mest klimaskadelige ”fornøjelse” hver dansker kan foretage sig. En flyrejse til Thailand giver 8 tons CO2e, som er ca. det halve af en gnst. danskers årlige udledninger, og utroligt meget mere end de fleste verdensborgere udleder om året.

>> Se pixibogsudgave af dokumenterne; >> Se høringssvar fra BJ

Politisk tonedøvt at udvide uden betingelser

Alt mens alle andre sektorer reducerer udledninger, er det tudetosset at tænke sig at lufthavnen kan få tildelt en udvidelseslov uden vandtætte klimabetingelser.

Vi siger nej til flere fly i luften og nej til udvidelse af lufthavne, så længe at det er i åbenlys konfliktkurs med danske og internationale klimamålsætninger. Kloden tåler det ikke!

Følg udviklingen om det lovgivende arbejde under fanebladet ”Stop udvidelsen” og i vores nyhedsspalte.

13 ELLER 100 KR. PÅ BILLETPRISEN?

Den ny regering overbyder S-regeringens udspil om 13 kr. i passagerafgift. Men batter 100 kr. noget?
De 100 kr. regeringen angiver er et gennemsnit. Det kan fordeles, så det giver mening for klimaet, så lange ruter pålægges højeste afgift, at business class og 1. klasse belægges højere afgifter end andre. Og afgiften kan samtænkes med EU’s bestræbelser for brændstofafgifter. Men vi skal starte højere for at gøre som i Tyskland og i England.
Regeringen lægger op til at afgiften skal bruges i luftfartssektoren (nogle grønne bestræbelser) OG til at forhøje ældrechecken (SIC!).
Faktum er dog, at
  • afgiftsbeløbet trods alt kan mærkes lidt
  • pengene går ikke ubetinget tilbage til flysektoren
Pengene burde bruges til grøn omstilling af transportsektoren, dvs. især til at bidrage til alternativer til luftfarten, fx internationale tog fra/til Danmark.

 

 

Breaking: Udbygningsloven fremsættes ikke i denne Folketingssamling

Der er kommet så mange høringssvar til lovforslaget, at det ikke kan behandles i Folketinget inden sommerferien. Også Berlingske har…

Flere fly i Kastrup kolliderer med Danmarks klimamål

PRESSEMEDDELELSE Regeringen har fremsat et lovforslag, der åbner for en udvidelse af Københavns Lufthavn. Faktisk kan udvidelsen betyde en stigning…

Udbygningen af Kastrup Lufthavn til 40 mio årlige passagerer er på direkte kollisionskurs med danske klimaforpligtigelser overfor EU og COP processen

Høringssvar fra syv organisationer til forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup >> Se høringssvaret som…

Dagspris for brændstof

  • Benzin 15 kr.
  • Jet A1    6,10 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen herover inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem (ETS), som primo 2022 er 149 øre per liter for de kvoter, der handles (et mindretal – de fleste kvoter til flyene er gratis). Se dagens ETS tal her.

 

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X