skip to Main Content

Siden 2. verdenskrig har luftfartsindustrien tjent kassen på afgiftsfritaget flyvning og har massivt bidraget til den nuværende klimakrise. Nu ønsker industrien med den Covid19 relaterede nedgang i flyvningen at modtage betingelsesløs statslig erhvervsstøtte. Derfor må regeringerne vise vejen og sikre, at støtte kun kan gives til afbøde virkningerne for medarbejderne og støtte herudover skal betinges af industriens aktive indsats for at opfylde klimamålsætningerne i Paris-aftalen.

Læs videre

Flyvning er langt den mest klimaskadelige transportform, antallet af flyvninger øges – ikke mindst til og fra Danmark – og der er ingen tegn på, at luftfarten kan blive grøn. Derfor må vi indføre et stop for udbygninger af lufthavne og pålægge flyvninger en klimaskadeafgift.

Luftfartens drømme om en grøn fremtid hviler på brugt madolie og ønsketænkning. Ed Cropley, Reuters.

Læs videre

Klimakampen og kampen for reduceret flyvning stopper ikke med Corona pandemien. Tværtimod. Det står endnu tydeligere at vi lever på den samme jordklode og at vi tilsammen kan reagere på kriser, og handle hurtigt og beslutsomt – hvis vi vil. Foto fra Folkets Klimamarch lørdag d. 5.9. ved Sankt Jørgens Sø i København, hvor Bevar Jordforbindelsen var en del af menneskekæden rundt om alle søerne.

Bevar Jordforbindelsen er med i et ngo-netværk for bæredygtig transport.

Dagspris for brændstof

  • Benzin 11,25 kr.
  • Jet A1    3,10 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem.

Lad flyene blive på jorden:

Herunder indslag fra TV Lorry 26.6.19:

Flyselskaber skal reducere emissioner i stedet for “kompensationer”, siger eksperter

Klimabevægelsen advarer mod mangelfuldt off-set system, der producerer klimakreditter uden klimagevinst. Flyselskaber bør fokusere på at reducere emissioner fra flyvninger…

Non-CO2 related climate effects from flight: Can’t we just walk quietly through the doors?

There was a strong reluctance to relate to the elephant in the room when the travel lobby association eutraveltech.eu on…

Ikke CO2-relaterede klimaeffekter fra flyvning: Kan vi dog ikke bare gå stille med dørene?

Der var en stærk ulyst til at forholde sig til elefanten i rummet, da rejse-lobby foreningen eutraveltech.eu torsdag d. 21.4.…

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X