skip to Main Content

 

 

 

VI SIGER: INGEN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN UDENOM KLIMAET. REGERINGEN SIGER: BYG LØS

Et flertal i Folketinget har sammen med regeringen d. 19.12. lavet en katastrofal politisk aftale, der garanterer CPH ret til at udbygge uden nogen former for klimabetingelser. I næste folketingssamling vil folketinget skulle tage stilling til en lov, der så formelt vil give den privatejede Københavns Lufthavn lov til at øge antallet af passagerer fra det maks. på 30 mio., som lufthavnen nåede i 2018, til 40 mio. og endda op til svimlende 60 mio. Det vil blive en slags rammelov, så lufthavnen selv kan disponere over ombygninger, så de passer til deres egne planer. Vi kender endnu ikke lovforslaget, hvis forberedelse har været hemmeligholdt i mange år, men kender nu konklusionen. Uværdigt og en katastrofe for dansk klimapolitik.

License to pollute

Får lufthavnen en betingelsesløs tilladelse til at udvide og øge passagertallet, vil det være helt uhørt i forhold til Danmarks klimalov og Paris-aftalen. En privat virksomhed risikerer at få licens til at øge klimabelastningerne, alt mens alle andre sektorer skal reducere med 70% i 2030. Flyvning ind og ud af Kastrup Lufthavn er i forvejen en kæmpe klimabelastning, domineret af udenrigsflyvning, der simpelthen ikke indgår i de danske officielle CO2-regnskaber.

Klimabelastningen ved operationerne fra lufthavnen ligger kun i ringe grad ude i Kastrup. Klimaet belastes ved at der kommer flere fly i luften, deroppe hvor forureningen finder sted. Flyvning til den mest klimaskadelige ”fornøjelse” hver dansker kan foretage sig. En flyrejse til Thailand giver 8 tons CO2e, som er ca. det halve af en gnst. danskers årlige udledninger, og utroligt meget mere end de fleste verdensborgere udleder om året.

Politisk tonedøvt at udvide uden betingelser

Alt mens alle andre sektorer reducerer udledninger, er det tudetosset at tænke sig at lufthavnen skal få tildelt en udvidelseslov uden vandtætte klimabetingelser.

Vi siger nej til flere fly i luften og nej til udvidelse af lufthavne, så længe at det er i åbenlys konfliktkurs med danske og internationale klimamålsætninger. Kloden tåler det ikke!

Følg udviklingen om det lovgivende arbejde under fanebladet ”Stop udvidelsen” og i vores nyhedsspalte.

Klimacamp i Kongelunden lørdag den 17. september

Nej til udbygningen af Københavns Lufthavn i KastrupNej til klima- og naturskadelige infrastrukturprojekterJa til naturværdier i land og by Bevar…

Udbygningsloven kommer nu: Lufthavnsudvidelse øger den globale opvarmning

OBS: Den uklare parlamentariske situation efter Minkkommissionens rapport har gjort at udbygningsloven alligevel ikke blev lagt i høring før sommerferien.…

Skip the plane – take the train

Det Internationale Energiagentur (IEA) præsenterer et fælles udspil med det Europæiske Miljøagentur (EEA) i form af en rapport en masse…

Dagspris for brændstof

  • Benzin 14,90 kr.
  • Jet A1    7,11 kr. i henhold til CPH

Jet-fuel prisen herover inkluderer ikke et lille bidrag til EU’s kvotehandelssystem (ETS), som primo 2022 er 149 øre per liter for de kvoter, der handles (et mindretal – de fleste kvoter til flyene er gratis). Se dagens ETS tal her.

 

Dette er arrangementer, som Bevar Jordforbindelsen har direkte andel i. Se hele listen ved at klikke hér.

Back To Top
X