skip to Main Content

Flybeskatning

I Danmark sniger luftfartsselskaberne sig uden om beskatning af flyvning

Der er nu indgået en politisk aftale om at Danmark også får en passagerafgift. Aftalen sikrer at luftfarten fra Danmark beskattes mindre end fra nabolandene og at pengene herfra går til at indenrigs luftfart kan flyve på biobrændsler i 2030 uden at det skal kunne mærkes for indenrigs passagererne. Luftfarten skal ikke begrænses – i al fald ikke så det betyder noget.

Aftale er indgået 15.12. 2023: 50 kr. for korte ture, 310 kr. for de længere ture og 410 kr. for de længste ture. Når aftalen er indfaset i 2030. Det er i 2030 et gennemsnit på 100 kr. Når indfasningen starter i 2025 er gennemsnittet 70 kr. for hver afrejse fra danske lufthavne.

>> Se pressemeddelelse fra Rådet for Bæredygtig Trafik, da regeringen præsenterede sit forslag

>> Se debatindlæg om hvordan pengene IKKE bruges på alternativer til flyvning

Se oversigt over flybeskatning (både indenrigs og udenrigs) i Europa og andre udvalgte lande og EU-kommissionens rapport om flybeskatning (PDF) nedenfor.

Flyvning forurener atmosfæren
Bevar jordforbindelsen mener at flybeskatning skal afspejle, at flyvning er den langt mest klimaskadelige transportform. Ud over den direkte CO2 udledning påvirker fly klimaet ved at flyve højt oppe i atmosfæren.

Dvs. at en klimaafgift (på CO2) bør ganges med en faktor 3 for at afspejle klimabelastningen. Se fakta.

Danmark halter bagefter
Modsat vores skandinaviske naboer og fx Tyskland, Storbritannien og Frankrig er Danmark helt uden beskatning af flyvning. Bevar jordforbindelsen støtter, at Danmark hurtigst muligt beskatter flyvning.

Vi bakker derfor op om Klimarådets forslag fra marts 2020 til afgifter på drivhusgasser (CO2). Uanset at afgiften på 1.500 kr. pr ton på al CO2 udledning næppe afspejler den reelle klimabelastning. Dog er det afgørende, at afgiften for fly også omfatter international flyvning og samtidig ganges med en faktor 2,7.

Læs mere om vores holdning til flybeskatning og klimahandlingsplanen.

Se Klimarådets redegørelse for afgifter på flyvning i “Kommentering af Global Strategi 2022“, fra 16.11. 2022, slå op på side 11.

5 liter for 1 liters pris
Flybrændstof er ikke pålagt skatter og afgifter og er ubegribeligt billig. Se dagspriser i vores barometer på forsiden, i praksis en femtedel af almindelig benzin. Alene beskatning som almindelig benzin vil betyde helt anderledes kostbare flyrejser. Se vores indlæg om flypriser ved almindelig benzinskat.

Det Europæiske Emissions Kvotehandelssystem (ETS)

Europæisk luftfart er underlagt et kvotehandelssystem for CO2-udledninger (Emissions Trading System, ETS). Problemet er bare, at de fleste dele af de handlede udledninger er tildelt branchen gratis. Resten handles, og priserne har i årevis været opadgående. Præcis hvilken andel af kvoter, der er gratis og som handles, kender vi ikke; men altså med størstedelen gratis. Kvotehandelsprisen kan følges her. Primo 2022 er afgiften 149 ører per liter. Vi afgav et svar om ETS tilbage i december 2020.

Billetafgift, moms, brændstofafgift, klimaafgift og fragtafgift

EU-kommissionens rapport ’Taxes in the Field of Aviation and their impact’ ser på fem former for flybeskatning.

Billetafgift er almindeligt brugt i mange lande og gradueres i flere lande efter rejsens længde. Fx Sverige med 60 svenske kroner for rejser indenfor EU, 250 kr. under 6.000 km, 400 kr. for øvrige rejser. Danmark har ingen billetafgift.

Moms på flyvning må i EU-lande kun opkræves for indenrigsflyvning og benyttes i en lang række lande. Momssatsen er alt fra 3% til 27% – en del i intervallet 6-12%. Danmark opkræver ikke moms på indenrigsflyvning.

Brændstofafgift kan ikke pålægges brændstof påfyldt i et andet land ifølge beslutninger i ICAO, en organisation under FN, der læner sig op af den såkaldte 1944 Chicago Konvention. Det sker ved at landene gensidigt overholder beslutningen. EU’s direktiv 2003/96 følger ICAO’s retningslinjer. Det har i praksis forhindret brændstofafgifter på internationale fly og ingen lande i EU opkræver afgiften.Dog har Tyskland, Norge, Sverige og Schweitz i et ICAO dokument gjort opmærksom på særstandpunkter overfor at kunne indføre afgift på internationale fly. Se mere side 28-29 i EU-kommissionens rapport og læs også Transport & Environments indlæg om, hvordan EU landene kan indføre brændstofafgifter.

Brændstofafgifter er i øvrigt udbredt i USA’s forskellige stater, foruden at fx Canada, Braslien, Australien og Japan har afgifter på flybrændstof til indenrigsflyvning.

Det europæiske handelssystem for udledninger ETS betyder at noget af brændstoffet solgt i EU er omfattet af et auktionssystem af CO2-udlednings kvoter. Der er masser af gratis kvoter, der kan handles på tværs af sektorer og kun nogle flyvninger er omfattet af systemet. Kvoteprisen er steget fra 2018 og er 2020/21 omkring 50 øre per liter. En revision af systemet er igangsat, se vores høringssvar hér. Forventningen er at EU vil beslutte at mængden af gratisk kvoter vil blive reduceret.

Klimaafgifter pålægges normalt gennem den enkelte lufthavn pga. støjgener og går til lufthavnen. I enkelte lande, herunder Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien, sker det som en afgift på den skadelige NOx luftforurening.

Luftfragt er ikke belagt med afgift i EU, Frankrig undtaget med en afgift på 1,33 Euro pr ton.

>> Rapporten ’Taxes in the Field of Aviation and their impact’ om flybeskatning.

Kort og tabel er fra rapporten.

Flybeskatning i Europa – internationale flyvninger


Flybeskatning i Europa og andre udvalgte lande – oversigt

Back To Top