skip to Main Content

Luftforurening


Flymotorer udleder foruroligende mængder af skadelige partikler ved lufthavne

Et mellemstort fly bruger omkring 1 ton flybrændstof på bare at lette, og der udledes meget store mængder af forurening lige omkring baneområdet og over.

Undersøgelser fra CPH viser, at den gennemsnitlige koncentration af ultrafine partikler ved målestation B4 er to til tre gange højere end på tæt trafikerede H. C. Andersens Boulevard i København. (Air pollution in airports, 2012)

Usynlig dræber i Danmark
Luftforurening har meget store negative effekter på sundhed, natur og klima og i Danmark kan mindst 4.600 for tidlige dødsfald henføres til luftforurening.  

Herudover er der mange andre alvorlige effekter på helbredet, som blandt andet omfatter hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme, blodpropper, kræft, hjerneblødninger og sukkersyge (1+4).

Luftforurening har også meget negativ påvirkning på vores vandmiljø og den bidrager også til den forøgede globale opvarmning. Med andre ord har luftforurening store menneskelige, samfundsmæssige og globale konsekvenser.

WHO oplyser, at luftforurening nu er det største globale miljøproblem med ca. 7 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan hvert år som følge af udendørs luftforurening (2). DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi opgør helbredseffekterne af luftforurening i Danmark og de deraf følgende samfundsomkostninger til at udgøre ca. 85 mia. kr. om året i Danmark (3)

Hvad består luftforurening af?
Luftforurening består af mange tusinde forskellige gasser og luftbårne partikler med meget forskellige fysiske og kemiske egenskaber og er resultatet af lokale udledninger og fra kilder i ind- og udland. Samtidig spiller kemiske omdannelser (4) og spredning en afgørende rolle for niveauerne.

Dette er et meget vigtigt område at forstå, fordi luftfartsbranchen argumenterer konstant med at de kun udleder meget få procent CO2 og at de overholder alle grænseværdier. Til dette kan vi sige, at effekterne fra udledning af CO2 påvirker klimaet langt mere end blot fra de få procent og at grænseværdierne i EU faktisk ikke beskytter mennesker. Se under ”Fakta/Teknisk baggrund” her på websiden samt kilde (5)

Flymotorer udleder ultrasmå partikler
Fra flymotorerne kommer der mange forskellige stoffer og partikler, når flybrændstof afbrændes. Der er blandt andet polycykliske hydrocarbons (PAH) f.eks. Benzo[a]pyren, som er er kræftfremkaldende og opstår overvejende fra ikke-fuldstændig forbrænding.

Der kommer også benzen og formaldehyd, skadelige organiske forbindelser uorganiske gasser, som f.eks. svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NOx), Ozon (O3) og partikler, som deles op i forskellige størrelser, fra nanopartikler, ultrafine, fine og til store, udtrykt således; PM0.03, PM0.1, PM2,5, og PM10. (de to første udtrykkes i antal, de to sidste i masse)

De ultrafine partikler er så små, at de kan trænge ind i blodbanen og derved påvirke indre organer. Særligt farligt er påvirkning af hjernen, især hos børn, hvor engelske undersøgelser viser en nedsat vækst i børns hjerner, når de bor tæt på en trafikeret vej (6) Der er også forskning i øget mistanke om forbindelse til andre sygdomme, bl.a. Alzheimers og demens-sygdomme (7)

Høje koncentrationer af ultrafine partikler skaber inflammation i lungernes alveoler, som kan udløse flere lungesygdomme, tendens til øget koagulering af blodet, påvirkning af hjerterytmen. (8) 

Nationalt Center for Arbejdsmiljø, NFA, har i september 2019 dokumenteret, at de ultrafine partikler fra flymotorer er meget skadelige og er kræftfremkaldende (9)

Partiklerne kan spredes mange kilometer fra kilderne. Se rapporten fra Comité Tervueren-Montgomery (10)

KILDER
(1) Sundhedsstyrelsen 

(2) WHO 

(3) Miljøstyrelsen statusrapport 

(4) DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
Jensen, S.S., Brandt, J., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Andersen, M.S. (2017):
”Kildeopgørelse, helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i
København”. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 217, se figur side 20. 

(5) Jyllands-Posten Fokus på sundhed frem for grænseværdier” af seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling, Kåre Press-Kristensen

(6) BBCLiving near a busy road may stunt lung growth in children by 12.5% in London and 14.1 % in Oxford”  

(7) Science – ”The Polluted Brain”  

(8) ”Short-Term Effects of Airport-Associated Ultrafine Particle Exposure on Lung Function and Inflammation in Adults with Asthma”. National Center Environ Int. 2018 September af Rima Habre, ScD1, Hui Zhou, PhD1, Sandrah P. Eckel, PhD2, Temuulen Enebish, MPH1, Scott Fruin, DEnv1, Theresa Bastain, PhD1, Edward Rappaport, MPH1, and Frank Gilliland, MD, PhD11Division

(9) Nationalt Center for Arbejdsmiljø, NFA  

(10) RapportenUltra-fine particles from air traffic – a major public health issue for Zaventem” Okt. 2015. Comité Tervueren-Montgomery  

Back To Top
X