skip to Main Content

Luftforurening


Flymotorer udleder foruroligende mængder af skadelige partikler ved lufthavne

Et mellemstort fly bruger omkring 1 ton flybrændstof på bare at lette, og der udledes meget store mængder af forurening lige omkring baneområdet og over.

Nyt fakta ark fra det internationale netværk Stay Grounded sætter fokus på den kraftige støj og luftforurening fra fly ved lufthavne. Luftforurening i byer er årsag til mange dødsfald – i København hver tiende eller 440 dødsfald om året, mens støj giver større risiko for hjertekarsygdomme, diabetes og depression.

>> Læs  Aviation is a Health Issue om sundhedsgenerne generelt ved lufthavne.

Beboere nær Kastrup Lufthavn er blandt de særligt udsatte for støj- og luftforureningen fra den voldsomt øgede flytrafik til og fra CPH.

Der er ikke i dag nogle internationale grænseværdier for ultrafine partikler i luften. Men WHO har defineret en timemiddelværdi på over 20.000 partikler pr. kubikcentimeter (cm3) som høj. Derfor har forskerne i en rapport fra DCE (april 2024) set på timemiddelværdierne fra Københavns Kommunes luftmålestation på Backersvej, som viser at 5% af timemiddelværdierne ligger over 20.000 partikler per cm3. Dette er det samme niveau, som måles ved DCE’s gademålestation på H.C. Andersens Boulevard i indre København.

På H.C. Andersens Boulevard kører i snit 50.000 biler i døgnet, mens Backersvej passeres af knap 7.000 biler.

Når andelen af timer med antal partikler over 20.000 ultrafine partikler pr. cm3 er på samme niveau, selv om trafikintensiteten er meget forskellig, så peger det ifølge rapporten på den betydelige effekt, som lufthavnens udledninger har i selv mere end to kilometers afstand fra lufthavnen.

>> Læs rapporten fra DCE 2024  om luftforureningen ved Kastrup Lufthavn

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune siger d. 10.11. 2023 om luftforureningen fra Københavns Lufthavn: “En analyse viser, at forhøjede døgnmiddelværdier og timemiddelværdier for ultrafine partikler forekommer oftest på målestationen på Backersvej, og at der er en tydelig sammenhæng mellem de højere niveauer af ultrafine partikler og vind fra syd/sydøst, hvilket er i den retning lufthavnen ligger. Sammenhængen mellem vindretning og forhøjede niveauer af ultrafine partikler stemmer også overens med de foreløbige resultater i DCE’s statusnotat til Miljøministeriet, som blev forelagt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.”

>> Se hele svaret her

Usynlig dræber i Danmark
Luftforurening har meget store negative effekter på sundhed, natur og klima og i Danmark kan mindst 4.600 for tidlige dødsfald henføres til luftforurening.  

Herudover er der mange andre alvorlige effekter på helbredet, som blandt andet omfatter hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme, blodpropper, kræft, hjerneblødninger og sukkersyge (1+4).

Luftforurening har også meget negativ påvirkning på vores vandmiljø og den bidrager også til den forøgede globale opvarmning. Med andre ord har luftforurening store menneskelige, samfundsmæssige og globale konsekvenser.

WHO oplyser, at luftforurening nu er det største globale miljøproblem med ca. 7 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan hvert år som følge af udendørs luftforurening (2). DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi opgør helbredseffekterne af luftforurening i Danmark og de deraf følgende samfundsomkostninger til at udgøre ca. 85 mia. kr. om året i Danmark (3)

Hvad består luftforurening af?
Luftforurening består af mange tusinde forskellige gasser og luftbårne partikler med meget forskellige fysiske og kemiske egenskaber og er resultatet af lokale udledninger og fra kilder i ind- og udland. Samtidig spiller kemiske omdannelser (4) og spredning en afgørende rolle for niveauerne.

Dette er et meget vigtigt område at forstå, fordi luftfartsbranchen argumenterer konstant med at de kun udleder meget få procent CO2 og at de overholder alle grænseværdier. Til dette kan vi sige, at effekterne fra udledning af CO2 påvirker klimaet langt mere end blot fra de få procent og at grænseværdierne i EU faktisk ikke beskytter mennesker. Se under ”Fakta/Teknisk baggrund” her på websiden samt kilde (5)

Flymotorer udleder ultrasmå partikler
Fra flymotorerne kommer der mange forskellige stoffer og partikler, når flybrændstof afbrændes. Der er blandt andet polycykliske hydrocarbons (PAH) f.eks. Benzo[a]pyren, som er er kræftfremkaldende og opstår overvejende fra ikke-fuldstændig forbrænding.

Der kommer også benzen og formaldehyd, skadelige organiske forbindelser uorganiske gasser, som f.eks. svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NOx), Ozon (O3) og partikler, som deles op i forskellige størrelser, fra nanopartikler, ultrafine, fine og til store, udtrykt således; PM0.03, PM0.1, PM2,5, og PM10. (de to første udtrykkes i antal, de to sidste i masse)

De ultrafine partikler er så små, at de kan trænge ind i blodbanen og derved påvirke indre organer. Særligt farligt er påvirkning af hjernen, især hos børn, hvor engelske undersøgelser viser en nedsat vækst i børns hjerner, når de bor tæt på en trafikeret vej (6) Der er også forskning i øget mistanke om forbindelse til andre sygdomme, bl.a. Alzheimers og demens-sygdomme (7)

Høje koncentrationer af ultrafine partikler skaber inflammation i lungernes alveoler, som kan udløse flere lungesygdomme, tendens til øget koagulering af blodet, påvirkning af hjerterytmen. (8) 

Nationalt Center for Arbejdsmiljø, NFA, har i september 2019 dokumenteret, at de ultrafine partikler fra flymotorer er meget skadelige og er kræftfremkaldende (9)

Partiklerne kan spredes mange kilometer fra kilderne. Se rapporten fra Comité Tervueren-Montgomery (10)

KILDER
(1) Sundhedsstyrelsen 

(2) WHO 

(3) Miljøstyrelsen statusrapport 

(4) DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
Jensen, S.S., Brandt, J., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Andersen, M.S. (2017):
”Kildeopgørelse, helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i
København”. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 217, se figur side 20. 

(5) Jyllands-Posten Fokus på sundhed frem for grænseværdier” af seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling, Kåre Press-Kristensen

(6) BBCLiving near a busy road may stunt lung growth in children by 12.5% in London and 14.1 % in Oxford”  

(7) Science – ”The Polluted Brain”  

(8) ”Short-Term Effects of Airport-Associated Ultrafine Particle Exposure on Lung Function and Inflammation in Adults with Asthma”. National Center Environ Int. 2018 September af Rima Habre, ScD1, Hui Zhou, PhD1, Sandrah P. Eckel, PhD2, Temuulen Enebish, MPH1, Scott Fruin, DEnv1, Theresa Bastain, PhD1, Edward Rappaport, MPH1, and Frank Gilliland, MD, PhD11Division

(9) Nationalt Center for Arbejdsmiljø, NFA  

(10) RapportenUltra-fine particles from air traffic – a major public health issue for Zaventem” Okt. 2015. Comité Tervueren-Montgomery  

Back To Top