skip to Main Content

Hvordan indberettes dansk flyvnings udledninger til FN-systemet?

6.1. 2022

Som nation under UNFCCC (United Nations Climate Change Convention) følger vi FN’s rapporteringsregler og medtager derfor kun drivhusgasserne der stammer fra den direkte forbrænding af jetbrændstoffet (dvs. CO2, CH4 og N2O) i emissionsopgørelserne. For flytrafik i emissionsopgørelserne er det endvidere kun emissionerne for indenrigsflyvning der indgår i den nationale reduktionsforpligtelse.

I henhold til UNFCCC’s rapporteringsregler skal landene der indrapporterer emissionsopgørelser kun medtage drivhusgasserne der stammer fra den direkte forbrænding af jetbrændstoffet (dvs. CO2, CH4 og N2O), og ikke klimaeffekter fra de efterfølgende dannede stoffer/vanddamp der sker i atmosfæren, og har en klimaeffekt ved flyvning i stor højde. Det bør tilføjes, at på de korte ture i indenrigsflyvning i Danmark når flyene ikke op i så store højder, at efterfølgende dannede stoffer/vanddamp giver et klimabidrag.

Morten Winther
Seniorrådgiver

Institut for Miljøvidenskab
Sektionen for atmosfæriske emissioner, Aarhus Universitet

Back To Top