skip to Main Content

Stop udvidelsen

Dette er en intro-side – for flere detaljer og opdateringer besøg denne side!

Ikke mindst efter IPCC’s nyeste klimarapport virker det aldeles tonedøvt at Folketinget skal sættes til at vedtage en så massiv udvidelse af flyvningen til/fra Danmark. Det må gøres klart for beslutningstagerne, at sådan en anlægslov ikke kan vedtages så længe øget flyvning også betyder øget global opvarmning. 

Der er globalt og lokalt en stigende erkendelse af at et klimaregnskab baseret på aktiviteter alene inden for eget territorium i virkelighedens verden er uholdbart, i og med at målet er en global reduktion af vores klimaaftryk.

Vi vender os tilsvarende mod andre udvidelser af lufthavne, både i Danmark og i udlandet, som fx. i Barcelona og London Heathrow.

En udvidelse kan måske godt tænkes, hvis udvidelsen ikke indebærer øget klimabelastning og hvis udvidelsen hægtes op på danske interne og internationale forpligtelser. Dvs. ikke flere fly i luften end vores almindelige klimapolitik tillader.

Kampagnen mod lufthavnsudvidelsen er ikke en kampagne mod flyvning som sådan. Men mod at udvide lufthavnen uden reelle klimabetingelser. 30 mio. passagerer årligt er i forvejen relativt mange for et lille lands nationale lufthavn.

Kampagnen kræver ikke enighed om andet end at en betingelsesløs udvidelse skal stoppes.

Lige nu er et stort folketingsflertal muligvis klar til at godkende udvidelsen. Det flertal skal ændres. Og det kan BJ ikke gøre alene. Det må foregå via en omfattende modstand, lige fra klimabevægelsen, over alle miljø-aktive, alle grønne influencers, ungdomspartierne, pressen og rigtig mange flere.

Læs videre om lufthavnsudvidelsen ved at benytte hovedmenuen, hvor du finder flere oplysninger.

Back To Top