skip to Main Content

Udvidelse af Københavns Lufthavn torpederer Parisaftalen!

Det er en dårlig ting for klimaet, når Københavns Lufthavn planlægger at udbygge lufthavnen, så antallet af flyvninger kan øges.

Folketinget skal i sidste ende give tilladelsen. Derfor kan udvidelsen stoppes.

Københavns Lufthavn planlægger en udvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 50 % og sikre hele 40 millioner årlige passagerer (og på sigt 60 millioner). Hvis udvidelsen gennemføres, vil det være i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen.

For Danmark har sammen med EU givet tilsagn om at reducere udledningerne med mindst 40 % i år 2030 og mellem 80-95 % i år 2050, hvilket vil kræve at udledningerne af klimagasser reduceres fra alle sektorer, bl.a. transportsektoren.

Luftfart er generelt den mest klimabelastende form for transport, og der er ingen tegn på, at luftfart vil kunne effektivisere flyvning så meget, at det vil kunne opveje den ekstra CO2-udledning fra yderligere 14 millioner årlige flyvninger. Tværtimod har industriens planer om at øge forbruget af biobaserede brændstoffer potentialet til at bidrage yderligere til klimakrisen ved at øge pres på tropiske regnskovsarealer.

Ifølge Danmarks Statistik udleder de nuværende godt 26 millioner årlige flyvninger til og fra København nemlig godt 2500 tusind ton CO2-ækvivalenter, og med 40 millioner årlige flyvninger vil dette stige til  cirka 4000 tusind ton.

Lufthavnsaktionær ATP har formuleret det som sin primære opgave “at arbejde for økonomisk grundtryghed og bidrage til effektiv velfærd”. Vi ser det som uforeneligt med disse formål at bruge medlemmernes penge på at bidrage til at underminere målsætningerne i Paris-aftalen.

ATP og politikerne bør derfor droppe denne lufthavnsudvidelse og i stedet investere i at accelerere den grønne omstilling og sikre at Danmark udvikler og benytter bæredygtige alternativer til langdistancetransport samt undgår en udvikling med stadig stigende afhængighed af flytransport.

Bevar Jordforbindelsen ser to politiske milepæle, vi især gerne vil samle opbakning om i en kampagne i efteråret 2018:

Et moratorium mod lufthavnsudvidelse, så kapaciteten ikke øges

og

Klimaskadeafgift på flyrejser, så lysten til at flyve reduceres

Se særskilt kampagneside om dette!

Vi kræver derudover:

  • Lige vilkår for beskatning af transportmidler i Europa (level playing field)
  • Reduktion af støj og møg fra flyvningen
Back To Top
X