skip to Main Content

Flyvning torpederer Parisaftalen!

Det er en dårlig ting for klimaet at vi danske flyver så meget og en dårlig ting, når Københavns Lufthavn planlægger at udbygge lufthavnen, så antallet af flyvninger kan øges.

Folketinget skal i folketingsåret 2022-23 give tilladelse til udvidelsen. Et flertal med regeringen i spidsen har desværre allerede 19.12. 2021 indgået en aftale, der giver CPH adgang til en udbygning uden nogen former for klima-betingelser!

Københavns Lufthavn planlægger en udvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 50 % og sikre hele 40 millioner årlige passagerer (og på sigt 60 millioner). Hvis udvidelsen gennemføres, vil det være i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen.

Se figuren i fuld størrelse

FLYVETURE FRA DANMARK VAR FØR CORONA I EU-TOP
I 2018 var der ud fra danske lufthavne 6 flyveture per danske indbyggere. Det er langt over EU-gennemsnittet på 2,2.

Hvis vi ser bort fra ørigerne Malta, Cypern og Irland, ligger Danmark højest. Så kommer en gruppe på tre ferielande (Grækenland, Spanien og Portugal), skarpt forfulgt af Holland, Sverige, England og Finland.

Statistikken dækker over udrejser, så der tælles ikke dobbelt. Statistikken siger IKKE at det er danskere alene, der flyver. Det er naturligvis ikke tilfældet. Danmarks topplacering er meget tankevækkende. Og så høje tal må simpelthen undgås efter corona.

Luftfart er generelt den mest klimabelastende form for transport
Og der er ingen tegn på, at luftfart vil kunne effektivisere flyvning så meget, at det vil kunne opveje den ekstra CO2-udledning fra yderligere 14 millioner årlige flyvninger. Tværtimod har industriens planer om at øge forbruget af biobaserede brændstoffer potentialet til at bidrage yderligere til klimakrisen ved at øge pres på tropiske regnskovsarealer.

Ifølge Danmarks Statistik udleder de nuværende godt 26 millioner årlige flyvninger til og fra København nemlig godt 2500 tusind ton CO2-ækvivalenter, og med 40 millioner årlige flyvninger vil dette stige til  cirka 4000 tusind ton. Lufthavnen planlægger at kunne udvide til 60 mio årlige flyvninger. Se om udvidelsesplanerne her.

Hvem ejer lufthavnen?

ATP købte en australsk fond ud i 2017. ATP ejer således 29,3% af CPH og i fællesskab med Canadiske lærerpensionsfond OTPP (de kalder sig fælles for CAD) ejer de således aktiemajoriteten på 59,3%. Udover statens 39,2% er der således nogle få private og institutionelle investorer (1,1%).

Lufthavnsaktionær ATP har formuleret det som sin primære opgave “at arbejde for økonomisk grundtryghed og bidrage til effektiv velfærd”. Vi ser det som uforeneligt med disse formål at bruge medlemmernes penge på at bidrage til at underminere målsætningerne i Paris-aftalen. Læs hvad ATP selv siger om deres investering i CPH.

ATP og politikerne bør derfor droppe denne lufthavnsudvidelse og i stedet investere i at accelerere den grønne omstilling og sikre at Danmark udvikler og benytter bæredygtige alternativer til langdistancetransport samt undgår en udvikling med stadig stigende afhængighed af flytransport.

>> Se og hør resultater fra konferencen “Klima, luftfart og lufthavnsudvidelse” fra 1.12. 2021

>> Se vores detaljerede faktaark

Bevar Jordforbindelsen ser to politiske milepæle, og i 2018 samlede vi pæn opbakning om i en kampagne:

Et moratorium mod lufthavnsudvidelse, så kapaciteten ikke øges

og

Klimaskadeafgift på flyrejser, så lysten til at flyve reduceres

Se særskilt kampagneside om dette!

Vi kræver derudover:

  • Lige vilkår for beskatning af transportmidler i Europa (level playing field)
  • Reduktion af støj og møg fra flyvningen
Back To Top