skip to Main Content

EU-lande vil have klimaskat på luftfart – regeringen vil ikke

EU-lande Vil Have Klimaskat På Luftfart – Regeringen Vil Ikke

EU-luftfartens klimabelastning stiger, bl.a. fordi flyrejser er billigere end tog. Det vil en række lande nu ændre med fælles EU-afgift på rejserne, men den danske regering kan ikke lide afgifter. Alternativet kalder ministre i samråd.

Af Jørgen Steen Nielsen, Dagbladet Information.

Luftfarten i EU er fritaget for moms- og brændstofafgifter og favoriseres derved i forhold til togtrafik og vejtransport. Det forklarer, at stadig flere flyver stadig mere, og at flytrafikken derfor vokser hastigt og dermed sektorens belastning af klimaet.

Det holder ikke, siger nu EU-Kommissionen og en række EU-lande. Priserne må justeres, f.eks. via en fælles europæisk afgift på flyvning.

Det vil vi ikke være med til, siger den danske regering. Den er imod nye skatter og afgifter og synes at mene, at opgaven skal løses i global sammenhæng.

Det er chokerende, siger Alternativet, der oplever, at regeringen skyder problemet længere og længere fra sig.

EU-Kommissionen har i en nylig redegørelse, A Clean Planet for All, argumenteret for, at man på EU-niveau må »omstrukturere transportpriser og -afgifter, så de afspejler infrastrukturomkostninger og eksterne omkostninger«.

Det betyder på dansk, at bl.a. klimabelastningen bør reflekteres i prisen på flyrejser.

Det belgiske initiativ

På et ministerrådsmøde for EU’s miljø- og klimaministre i tirsdags præsenterede Belgienet forslag om at tackle luftfartens klimaudfordring via prisen på flyvning.

»Der må gøres en større indsats for at håndtere luftfartsektorens fortsatte udledningsvækst og hindre, at andre økonomiske sektorer i EU bliver nødt til at kompensere for luftfartens voksende udledninger af drivhusgasser,« hedder det i forslaget fra Belgien, der vil have en »fair og korrekt prissætning af luftfart«.

»I dag pålægges flybilletter ingen brændstofafgift eller moms. Det betyder, at mere miljøvenlige transportformer såsom jernbanetransport beskattes mere end lufttransport.«

Belgien ønsker derfor, at ’forureneren betaler’-princippet også kommer til at gælde flytrafikken i form af en afgift på flyenes brændstof, på billetprisen eller på den enkelte flyvning.

Man bakker dermed op bag et udspil, som Holland præsenterede EU’s økonomi- og finansministre for i februar.

»En fair pris på flybilletter, som inddrager de eksterne omkostninger, kan muligøre en reduktion i CO2-udledningerne,« påpegede Holland og mindede om, at en række EU-lande – Tyskland, Frankrig, Italien, Sverige, Storbritannien, Østrig og Norge – allerede har indført nationale flyafgifter. Man mindede også om, at Danmark har haft en, nu afskaffet, passagerafgift.

På miljøministrenes møde tirsdag gav ministre fra Frankrig, Sverige, Luxembourg og Holland deres støtte til det belgiske initiativ. Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) deltog i ministerrådsmødet, men sagde ingenting under det pågældende punkt.

’Vi skal gøre alt’

Lars Chr. Lilleholt vakte opsigt, da han under den varme, tørre sommer sidste år sagde om klimaudfordringen, at »vi skal gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt. Det har vi en forpligtelse til i forhold til at give en jord og en verden videre til vores børn og børnebørn, som er i en forsvarlig stand. Der er vi simpelthen forpligtiget til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Det er den danske regering indstillet på.«

Når det gælder en afgift på flyrejser, synes ministerens budskab og regeringens indstilling noget anderledes.

I januar havde Lars Chr. Lilleholt en samtale med den 13-årige klimaaktivist Mathilde Boserup Lerche, gengivet på video i Politiken.

»Hvorfor er det egentlig så billigt at flyve og så dyrt at tage toget? Altså, priserne på offentlig transport er jo lige steget,« sagde Mathilde Boserup Lerche.

»Det synes jeg også er bemærkelsesværdigt,« svarede ministeren.

»Det burde være sådan, at det var billigere at tage toget. Det er lidt svært at gøre noget i det enkelte land med flytrafikken, fordi mange af flyvemaskinerne flyver jo til andre lande, og så skal man jo være enige om det på verdensplan. Og måske i første omgang i Europa. Det arbejder vi på.«

Det arbejder vi på, sagde Lars Chr. Lilleholt – altså tilsyneladende at gøre noget på EU-plan for at rette op på det skæve prisforhold mellem tog og fly.

Anderledes lød signalet efter tirsdagens EU-møde.

»Det med flytrafik kan ikke løses alene i en europæisk kontekst. Det kræver en større kontekst, og det bør løses i FN-regi,« sagde klimaministeren til Altinget.

»Vi synes ikke, at nye skatter er vejen frem. Tværtimod så mener vi, at vejen frem er forskning og udvikling og flyselskaber, som tør vise, at de vil gå den grønne vej,« sagde Lars Chr. Lilleholt.

Adspurgt af Information om det hollandsk-belgiske udspil afviser også transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ideen om en flyskat.

»Regeringen går ikke ind for at indføre en generel skat på flyvning eller en passagerafgift, da det blot pålægger luftfartsselskaberne en uigennemtænkt afgift, som ikke nødvendigvis gavner luftfartens grønne omstilling eller løser klimaudfordringerne,« skriver transportministeren i en mail.

»Jeg er dog enig med Holland og Belgien i, at det er et vigtigt emne, og jeg er enig i intentionen om, at der skal findes tværnationale løsninger for at skabe vedvarende resultater. Der er allerede i dag indgået EU-aftaler om CO2-kvotesystemer, som skal sikre, at luftfarten betaler for sin egen udledning, ligesom det er besluttet i FN, at der skal gennemføres et globalt system for at nedbringe CO2-udledning fra luftfarten.«

Ministeren sigter her tilsyneladende til det planlagte CORSIA-system i regi af FN’s luftfartsorganisation ICAO. Systemet, der vil være frivilligt for landene indtil 2027, lægger op til køb af CO2-kreditter som kompensation for de CO2-udledninger fra luftfarten, der overstiger 2020-niveauet. Kompensationssystemet vil således ikke nedbringe udledningerne, men – hvis det virker efter hensigten – blot kompensere for stigende udledninger.

»Hvis de hollandske eller belgiske regeringer har nye og intelligente ideer, ser jeg frem til at drøfte disse i EU-regi,« tilføjer Ole Birk Olesen.

Ministre kaldt i samråd

Alternativets klimaordfører Rasmus Nordqvist er oprørt over, at regeringen skyder problemet med flyenes stigende CO2-udledninger fra sig.

»Vi har tidligere hørt regeringen afvise forslaget om en dansk flyafgift med, at det er en europæisk dagsorden. Så er det ret chokerende at finde ud af, at man i europæisk sammenhæng sidder på hænderne og tilsyneladende siger nej og forsøger at skubbe det op på globalt niveau.«

»Regeringen bruger hele tiden som undskyldning, at nogle andre skal gøre noget. Men andre gør jo noget, de fleste af vore nabolande har allerede indført afgifter på flyrejser.«

– Regeringen betoner i stedet indsatsen for bedre flyteknologi, mere effektiv drift og nye biobrændstoffer. Kan det ikke gøre det?

»Nej. Man skal bestemt forske og udvikle teknologien, og måske kommer der på et tidspunkt nogle fantastiske teknologiske muligheder, der kan hjælpe. Men det eneste, vi i dag er helt sikre på, er, at vi straks skal begynde at reducere luftfartens CO2-udledninger. Og så nytter det altså ikke, at luftfarten er underbeskattet i forhold til mere klimavenlige transportformer.«

Alternativet har nu kaldt både Lars Chr. Lilleholt og Ole Birk Olesen i samråd om sagen i Folketingets Europaudvalg.

Foto: Ritzau, Scanpix

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top