skip to Main Content

Grøn genstart – færre fly i luften – On line demo

Grøn Genstart – Færre Fly I Luften – On Line Demo

Rigtig mange deltog i on line demoen, tak for det

Talere til demonstrationen var Eigil Kaas, professor ved Niels Bohr instituttet i is-, klima- og geofysik og Mira Kapfinger, medstifter af den internationale organisation Stay Grounded. Konferencier var aktivist og forfatter Esther Michelsen Kjeldahl.

Vi sluttede demonstrationen med en fælles mailstorm til klimaminister Dan Jørgensen.

og deltagerne sendte et brev til Dan Jørgensen med overskriften:
Grøn genstart – færre fly
(til mailadressen kefm@kefm.dk)

Kære Dan Jørgensen

Udbruddet af Covid-19 har udløst tab af menneskeliv og penge, og regeringen har i løbet af det seneste år demonstreret, hvor hurtigt og resolut den er i stand til at handle over for luftfartsindustrien.

Også klimakrisen kræver masser af menneskeliv og ødelægger menneskers livsgrundlag. Ved sidste valg krævede befolkningen grøn omstilling. Men regeringen har afvist alle forslag om at reducere klimabelastningen fra fly.
 
Væksten i flytransport kan ikke fortsætte som før coronakrisen. Luftfart er den mest klimaskadelige transportform, og indtil Covid-19 brød ud, var luftfart den hurtigst voksende kilde til udledning af drivhusgasser. På verdensplan udgjorde flyvning 5,9 procent af menneskers klimapåvirkning i 2018 [1]. Samtidig er danskerne blandt dem, der flyver allermest. 

Luftfart udgør ifølge den seneste opgørelse hele 20 procent af danskernes CO2-udledning til transport. Fly påvirker imidlertid klimaet med andet end CO2. For eksempel påvirker kondensstriber og udledningen af kvælstofoxider jordens klimasystemer. En ny rapport fra Europa-Kommissionen viser, at det bedste videnskabelige bud på denne ekstra klimaeffekt er, at den er dobbelt så stor som påvirkningen fra CO2 alene [2]. Det betyder, at luftfarten udgør ikke mindre end 41 procent af transportsektorens påvirkning af klimaet [3]. 

Vi skal ikke vende tilbage til, hvordan det var før corona. Så lige nu er et godt tidspunkt at få gjort noget ved det! 

For at en grøn genstart af flytransporten kan lykkes, kræver jeg:

  • Alle flyvninger til og fra danske lufthavne skal indgå i Danmarks klimareduktionsmål. 
  • Antallet af kortdistanceflyvninger skal minimeres – og togforbindelserne skal styrkes.
  • Udvidelser af danske lufthavne skal sættes i bero.

Regeringen vil sikkert svare, at der arbejdes på højtryk for at udvikle ny, bedre teknologi, der kan gøre det mere klimavenligt at flyve. Det har i bedste fald lange udsigter. Dels skal teknologien udvikles. Dels skal der være vedvarende energi nok til at producere energi til luftfarten. Især hvis man fraregner energi produceret ved afbrænding af biobrændsel, som har vist sig ikke at være bæredygtigt, har det meget lange udsigter. I værste fald vil det ikke lykkes at udvikle den nye teknologi.

Uanset om der måske engang i fremtiden kan udvikles en grønnere flyindustri, kan dette ikke være en undskyldning for den nuværende passivitet.

Regeringen må være realistisk og lytte til videnskaben!

For at handle ansvarligt i forhold til den krise, klimaet befinder sig i, er vi nødt til at flyve mindre, og regeringens politik og konkrete planer skal respektere befolkningens ønske om grøn omstilling.

Med venlig hilsen

XXX

Deltager i online demonstrationen for en grøn genstart med færre fly i dag den 25. februar 2021. 

____________

[1] stay-grounded.org/fact-sheet-climate-impact/

[2] eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:277:FIN

[3] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT5eW2uLpyPDnvluLIhIX892k79nJp_Tlh9CW-F7s5gThis Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top