skip to Main Content

Den danske stat skal stoppe det lovforberedende arbejde for at få udvidet Kastrup Lufthavn!

Den Danske Stat Skal Stoppe Det Lovforberedende Arbejde For At Få Udvidet Kastrup Lufthavn!

Fælles udtalelse fra NOAH, Bevar Jordforbindelsen, Rådet for Bæredygtig Trafik, 350 Klimabevægelsen i Danmark, Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling København), Den Grønne Studenterbevægelse og Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Det er spild af embedsmændenes kræfter at fortsætte behandlingen af lufthavnens ønske om udvidelse fra 30 mill. årlige passagerer til 40 og senere 60 mill. passagerer. For der skal selvfølgelig ikke øges kapacitet i Kastrup (CPH), så længe denne øgede kapacitet er direkte i modstrid med danske og internationale klimamålsætninger. Et moratorium (dvs. et midlertidigt stop) må straks indføres mod den slags udvidelser, dvs. også for øvrige danske lufthavne.

En udvidelse af Københavns Lufthavn er ubetinget det mest klimaskadelige enkeltprojekt i Danmark lige nu.  Udvidelsens første etape vil betyde en ekstra klimaeffekt på ca. 2,5 millioner tons CO2e. Det svarer til næsten 10 procent af udledningen i 2030, hvis 70 %-målet skal opfyldes.

Luftfart er langt den mest klimabelastende form for transport. Udvikling af teknologi kan ikke opveje den ekstra klimaeffekt fra yderligere 10 millioner årlige passagerer. Tværtimod truer planer om bl.a. øget brug af biobrændstof, bl.a. palmeolie, miljøet og menneskerettigheder i tropiske regnskovsarealer.

Vi kræver, at udvidelsen af CPH stilles i bero. Først og fremmest fordi Danmarks største lufthavn ikke skal facilitere flere flyrejser i en tid, hvor der er akut brug for det stik modsatte. Samtidig fortjener lokale borgere, der allerede er voldsomt påvirket af flytrafikken, at blive skånet for øgede støj- og forureningsgener, som en udvidelse uundgåeligt vil medføre.

Se baggrundspapir, der dokumenterer ovenstående

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X