skip to Main Content

Til pressen: Stop det lovforberedende arbejde for at få udvidet Københavns Lufthavn

Til Pressen: Stop Det Lovforberedende Arbejde For At Få Udvidet Københavns Lufthavn

En række klima- og trafikpolitisk engagerede NGO’er er gået sammen om at udtrykke bekymring over den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn (CPH). Det drejer sig om Bevar Jordforbindelsen, Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH, 350 Klimabevægelsen i Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Danmarks Naturfredningsforening København.

Jacob Sørensen, talsperson for Bevar Jordforbindelsen, siger:

”Vi er stærkt bekymrede over udvidelsen af Københavns Lufthavn. For selv om den nuværende regering med den vedtagne Klimalov har sat sig et ambitiøst mål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, så er lufthavnsudvidelsen slet ikke i det klimapolitiske søgelys.”

Lovgrundlag er kun i støbeskeen

I dag rejser der årligt 30 mio. passagerer gennem CPH’s terminaler. Men nu gør lufthavnen klar til det hidtil største byggeprojekt på rejsen mod en lufthavn med plads til 40 mio. (og senere op mod 60 mio.) årlige passagerer. Der planlægges en udbygning af terminalområdet på i alt 80.000 m2 – det svarer til opførelsen af et mindre supersygehus. Første etape skal være færdig i 2023.

Men selv om CPH er i fuld gang, så mangler lovgrundlaget for udvidelsen stadig at falde på plads. Der mangler også en VVM-undersøgelse af, hvordan mennesker og miljø vil blive påvirket af den markant øgede flytrafik. Faktum er, at Folketinget stadig kan vælge ikke at give tilladelsen. Jacob Sørensen udtaler på vegne af Bevar Jordforbindelsen og de øvrige NGO’er:

”Den danske stat bør stoppe det lovforberedende arbejde for at få udvidet CPH. Det er spild af embedsmændenes kræfter at fortsætte dette arbejde. CPH’s kapacitet bør ikke øges, så længe det er direkte i modstrid med danske og internationale klimamålsætninger. Der må indføres et moratorium, dvs. et midlertidigt stop, mod at udvide såvel CPH som øvrige danske lufthavne.”

Langt det mest klimabelastende

Jacob Sørensen fremhæver CPH’s udvidelse som ”det mest klimaskadelige enkeltprojekt i Danmark lige nu” (bortset fra forsyningsprojekter som Baltic Pipe og Nord Stream 2). Han forklarer:

”Udvidelsens første etape vil betyde en ekstra klimaeffekt på ca. 2,5 millioner tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til næsten 10% af udledningen i 2030, når 70%-målet er opfyldt”.

Regeringen forsøger nu at adressere luftfartens betydning for klimaet gennem et klimapartnerskab med luftfartsbranchen. Formålet er at finde konkrete bud på, hvordan branchen kan bidrage til at opfylde regeringens klimamål.

Grundtanken bag partnerskabet er, at flysektoren skal omstilles til en lavere udledning af drivhusgasser ved hjælp af ny teknologi. Det anses ikke for en løsning at flyve mindre. Argumentet er, at vi er afhængige af luftfarten for at komme effektivt rundt i verden – uagtet at langt de fleste kan vælge ikke at flyve, påpeger Jacob Sørensen:

”Det er selvfølgelig positivt, at luftfartsbranchen vil påtage sig et medansvar for den bæredygtige omstilling. Men hvis viljen til at gøre en forskel er reel, må man have større ambitioner end blot at håbe på teknologien.”

Faktum er, at luftfart er langt den mest klimabelastende form for transport. Der er ikke nogen ny teknologi i sigte, som kan ændre på dette. Tværtimod: Når man har planer om at bruge mere biobrændstof, som f.eks. palmeolie, udgør det en alvorlig trussel mod miljø og menneskerettigheder i tropiske regnskovsarealer.

Lufthavnsudvidelse ude af trit med tiden

Bevar Jordforbindelsen anbefaler sammen med de øvrige omtalte NGO’er, at udvidelsen af CPH stilles i bero. Først og fremmest fordi Danmarks største lufthavn ikke skal facilitere flere flyrejser i en tid, hvor der er akut behov for det stik modsatte. Men også af hensyn til lokale borgere, der allerede er kraftigt påvirkede af flytrafikken, og som fortjener at blive skånet for de øgede støj- og forureningsgener, som en udvidelse uundgåeligt vil medføre.

I store vesteuropæiske byer som Marseille og Rom er planlagte lufthavnsudvidelser allerede blevet stoppet af hensyn til klimaet. Meget tyder på, at heller ikke Heathrow Lufthavn vil få tilladelse til at udvide.

Se (den lidt kortere) fællesudtalelse her, samt se baggrundspapir med dokumentation:

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top