skip to Main Content

Helt utilstrækkeligt COP26 udspil om luftfarten

Helt Utilstrækkeligt COP26 Udspil Om Luftfarten

Det har været en strategi fra det britiske formandskab for COP26 at igangsætte nogle ‘koalitioner af villige nationer’ for at sætte skub i forskellige delmål for klimapolitikken. For luftfarten hedder det “International Aviation Climate Ambition Coalition” (IACAC), og det fremlagte initiativ herfra er desværre enormt skuffende og ineffektivt med hensyn til at reducere emissioner fra luftfarten.

I stedet for at fremme effektive foranstaltninger såsom afgifter på flybrændstof og standse lufthavnsudvidelser, gentager papiret ineffektive strategier såsom emissionskompensation (off-set) og teknologier, der ligger langt ude i en fjern fremtid.

Det globale Stay Grounded netværk, som rummer Bevar Jordforbindelsen, kritiserer kraftigt International Aviation Climate Ambition Coalition (IACAC), som blev præsenteret i dag (d. 10.11. 2021) af det britiske formandskab på COP26. Aftalen bringer intet nyt, den er hverken ambitiøs og vil heller ikke bidrage væsentligt til at tilpasse luftfartssektoren til Paris-aftalens grænse på 1,5 grader. IACAC gentager allerede kendte og ineffektive strategier såsom håbet om teknologiske spring samt tiltro til International Civil Aviation Organisation’s (ICAO) dysfunktionelle “CORSIA” modregningsordning.

“IACAC’s forpligtelser er hverken nye eller ambitiøse. Initiativet tager ikke fat på elefanten i rummet: Væksten i flytrafikken, som er tæt forbundet med højere klimaforurening. Flere flyvninger betyder flere emissioner – det er derfor, enhver seriøs klimaaftale for luftfart skal omfatte foranstaltninger til at reducere lufttrafikken i de rige lande”, siger Stay Grounded-talsmand Mira Kapfinger. “IACAC gør sig afhængig af de samme strategier, som har vist sig ikke at virke i årevis, såsom off-set og afventer teknologiske løsninger, der ikke vil være klar i årtier. Mens de fleste off-set programmer har vist sig ikke at reducere emissionerne, er ‘bæredygtige flybrændstoffer’ hverken tilgængelige i skala eller uden skadelige bivirkninger. Vi kan ikke vente på tekniske løsninger. Tiden til at handle er nu – vi er i en klimanødsituation!”

De underskrivende lande – herunder Storbritannien, USA, Canada, Frankrig og Japan – anerkender klimapåvirkningen af ​​ikke-CO2-emissioner. Disse er dog ikke behandlet i tilsagnene. “Dette initiativ er en stor forpasset chance. Der mangler stadig en redegørelse for hvordan både CO2-emissioner og ikke-CO2-effekter indregnes inden for rammerne af de nationale fastlagte bidrag (NDC’er) fra de underskrivende stater. Dette ville være det nødvendige grundlag for en ærlig klimaindsats i luftfartssektoren,” sagde Daniela Subtil fra Stay Grounded.

Et andet katastrofalt tegn er manglen på delmål i aftalen. IACAC gentager kun industriens fjerntliggende forpligtelse til netto nul CO2-emissioner i 2050. “Fjerne mål for 2050 er ikke det papir værd, de er skrevet på. Vi har brug for stærke emissionsreduktionsmål inden 2030 for at bringe luftfarten på linje med Parisaftalen. Og vi kan ikke opnå disse uden endelig at beskatte luftfart og yderligere reguleringer såsom et stop for udvidelse af luftfartsinfrastrukturen og foranstaltninger for at reducere efterspørgslen på flyvning.

“At stole på CORSIA for at reducere flyemissioner er som at afvente flyvende grise. Det går simpelthen ikke. Det samme gælder de ‘nye lav- og nul-kulstof-flyteknologier’ nævnt i IACAC-erklæringen. I 2050 vil vi stadig overvejende flyve med nutidens fly – så flyvninger skal reduceres så meget som muligt,” sagde Mira Kapfinger. Som Stay Grounded-analyser viser, kan ingen af ​​de udråbte teknologier såsom elektriske fly, brint, biobrændstoffer eller e-brændstoffer reducere emissionerne væsentligt i de næste årtier uden at udløse enorme negative bivirkninger. “Det, vi i stedet har brug for, er skatter på flybrændstof, forbud mod kortdistanceflyvninger og lufthavnsudvidelser og fremme af alternativer til lufttrafik såsom jernbaner,” slutter Kapfinger.

>> Se Stay Grounded’s originale pressemeddelelse (på engelsk)

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top