skip to Main Content

Ingen milliongaver til luftfarten!

Ingen Milliongaver Til Luftfarten!

Siden 2. verdenskrig har luftfartsindustrien tjent kassen på afgiftsfritaget flyvning og har massivt bidraget til den nuværende klimakrise. Nu ønsker industrien med den Covid19 relaterede nedgang i flyvningen at modtage betingelsesløs statslig erhvervsstøtte. Derfor må regeringerne vise vejen og sikre, at støtte kun kan gives til afbøde virkningerne for medarbejderne og støtte herudover skal betinges af industriens aktive indsats for at opfylde klimamålsætningerne i Paris-aftalen.

Den danske stat har allerede sendt 1 mia. dkr. til SAS som garantistillelse, vel og mærke uden klima-betingelser. Det er lige netop den slags ting, der skal laves om.

250 organisationer fra 25 lande Verden rundt støtter en fælles appel mod betingelsesløse redningspakker til luftfartsindustrien. Initiativet til appellen er taget af “Stay Grounded”, som arbejder for at stoppe udvidelser af lufthavne og for at begrænse flyvningen som stor bidragyder til klimakrisen. I Danmark er foreningen “Bevar Jordforbindelsen” stiftet som dansk afdeling af den internationale bevægelse.

#SavePeopleNotPlanes

> Se hele appellen i dansk oversættelse (pdf)

> Støt den danske del af underskriftsindsamlingen

Kan vilkårene overfor SAS og de andre flyselskaber ikke gøres mere konkrete?

Jo, det kan de. Den franske regering har gjort det overfor Air France, så luftfartselskabet skal nedlægge flyruter, der konkurrerer med højhastighedstog. Air France vil ikke have tilladelse til at transportere indenrigspassagerer på flyvninger, der varer under 2½ timer på ruter, hvor der er et klart alternativ med tog. Og Greenpeace herhjemme har foreslået at støtte til SAS kun kan gives under disse vilkår:

1. Implementerer »forureneren betaler«-princip, så SAS fremover betaler en pris for sin CO2-udledning, der svarer til den omkostning, udledningen lægger over på samfundet.

2. Med det samme forbyder alle ruter, som kan nås med nattog; eller med bus eller tog på under seks timer. På sigt bør alle indenrigsruter og korte ruter, der kan nås på relativt få timer, og hvor der findes et mindre klimaskadeligt alternativ, droppes.

3. Pålægger SAS at have en klar plan for at leve op til 1,5-gradsmålet fra Parisaftalen. Det betyder årlige bindende reduktionsmål og en plan for den nødvendige overgang til eksempelvis electrofuels.

4. Kræver, at SAS samarbejder med statsbanerne eller lignende lavemissions-alternativer og gør det klart i information til kunder, i reklamer osv., når der findes et mere klimavenligt alternativ til en flyrute. SAS skal ligeledes informere om klimabelastning ved flyturen og sammenstille den med de andre mulige transportformer.

Der er jo det særlige forhold, at den danske stat er medejer af SAS og med hjælpepakkerne øges deres aktieandel sandsynligvis. Derfor er det endnu mere oplagt at styre SAS med sådanne vilkår.> Se den internationale kampagne hjemmeside

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top