skip to Main Content

Luftfarten vil prøve at flyve under klima-radaren

Luftfarten Vil Prøve At Flyve Under Klima-radaren

Så kom rapporten fra flybranchens klimapartnerskab. Den er et par måneder forsinket, og er ikke tilpasset de voldsomme ændringer, som coronakrisen har betydet for luftfarten. Til gengæld er den ét langt forsvarsskrift imod en rimelig klimabeskatning af en af vores mest klimabelastende aktiviteter og for øget flyvning. Ud af rapportens forslag til indsatsområder er nr. 1 øget passagervækst, hvilket jo alt andet lige vil øge klimabelastningen. Argumentet er, at det er ”ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv væsentligt at understøtte en fortsat vækst i luftfarten”.

Sådan snyder man med tallene: Man tager udgangpunkt i det store flyveår 2017 for så ser udledningerne i 2030 ud som en pæn reduktion på 30%. Men tager man udgangspunkt i 1990, som regeringen gør, så ender anstrengelserne med et plus på 17,6%!
Og så regner man i øvrigt ikke højdeeffekten med, der i gnst. ligger omkring 2,5-3,0.

I planen påstås det, at forslagene til reduktioner (tekniske forbedringer og nye brændsler) vil give 30% reduktion i drivhusgasserne fra 2017 til 2030 for udenrigsflyvning, primært ved omstilling til electrofuels betalt af en mindre, brancheintern flyafgift.

Det er godt, at luftfarten anerkender sine klimaudfordringer og godt at man kigger på løsninger. Men man er ikke kommet ret langt, og lader som om at situationen er under kontrol…

Ved at foreslå 20-30 kr. i afgift per returrejse til luftfartens e-fuel pulje, så håber luftfarten tilsyneladende at slippe under klima-radaren. “Se, vi har lagt afgift på, og vi løser problemerne. Kig ikke til vores side!”

Og helt klassisk, så regner luftfarten ikke højdeeffekter af flyvningen med. “Det er for usikkert”. Hermed har man barberet en meget stor del af klimaeffekterne væk. Udledningerne på de 3.000.000 ton i 2017 skulle retteligen have været 8.000.000 ton eller mere. Denne benægtelse gør luftfartens klima-opgave helt uoverskuelig.

Bevar Jordforbindelsen har i samarbejde med VedvarendeEnergi, NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik udarbejdet en detaljeret kritisk analyse af luftfartens klimapartnerskabsrapport.

>> Se den her (som pdf)

This Post Has 2 Comments
  1. […] Når luftfarten i sin klimapartnerskabsrapport taler om 30% reduktioner for udenrigstrafikken frem til 2030, så er det en billig manipulation, som vi tidligere har omtalt, da rapporten udkom. Der er ikke tale om 30% reduktioner, men derimod om 17% stigning i henhold til referenceåret 1990. Se vores detaljerede og kritiske anmeldelse af luftfartens klimarapport. […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top