skip to Main Content

Skip the plane – take the train

  • 09/05/2022

Det Internationale Energiagentur (IEA) præsenterer et fælles udspil med det Europæiske Miljøagentur (EEA) i form af en rapport en masse gode energibesparelser, som meget, meget hurtigt kunne reducere vores afhængighed af russisk fossil energi. Det kunne vi godt savne i…

Back To Top