skip to Main Content

EU’s Fit for 55 om luftfarten: For mange smuthuller og al for langsomt

  • 14/07/2021

EUs foreslåede afslutning på skattefritagelse for flybrændstof hilser vi velkommen, men der mangler ambitioner! I dag offentliggjorde EU-Kommissionen sin Klimapakke Fit for 55, som indeholder nogle ændringer for luftfarten. Bevar Jordforbindelsen og det internationale netværk Stay Grounded hilser planen om…

Hentet Fra DR.DK

Fra sorte til grønne arbejdspladser

  • 01/07/2021

Det er tvingende nødvendigt at de sektorer, der i dag er afhængige af at brænde fossil energi af omlægges. Der er intet, der tyder på at fremtidens grønne løsninger hverken vil være ringere end de nutidige, eller vil betyde arbejdsløshed,…

Back To Top