skip to Main Content

Luftfarten vil købe fribillet til stigende CO2-udledninger

  • 27/02/2019

Af Jørgen Steen Nielsen, Dagbladet Information, som led i serien Luftfart uden jordforbindelse En ny global kompensationsordning skal muliggøre fortsat vækst i flytrafikken mod, at andre betales for at skære så meget desto mere ned for CO2-udledningerne. Når man ikke…

CONCITO om flyrejser og klima

  • 18/02/2019

Det nye CONCITO-notat ”Flyrejser, klima og kompensation” fokuserer på flytrafikkens voksende klimabelastning, og hvordan både samfundet og den enkelte borger, virksomhed eller kommune kan bidrage til at undgå, at den løber løbsk. Selvom flytrafikken i vidt omfang er international, er…

Der er bestemt muligheder for at indføre brændstofafgifter til fly

  • 06/02/2019

Det har været anset som en umulighed at indføre afgifter direkte på flybrændstof. Derfor anvendes der passager- og flyafgifter og det anses som realistisk at begrænse flyvningen ved sådanne afgifter. Men mest logisk vil være at introducere brændstofafgifter, der er…

Back To Top