skip to Main Content

Klimarådet: Klimaprogram svagt om luftfarten

I slutningen af Klimarådets kommentarer til regeringens klimaprogram, offentliggjort tirsdag d. 8.11. 2022 er der på side 10-11 denne tekst om luftfarten. Det følgende er rene citater, men altså klippet ud for overblikkets skyld. Indenrigsfly undgår de mest problematiske biobrændstoffer,…

Back To Top
X