skip to Main Content

Spørgsmål til ministeren

  • 29/03/2023

D. 14.2. 2023 stillede MF Jette Gottlieb (Ø) en række spørgsmål til Transportministeren. D. 23.3. er der kommet svar fra ministeren. Bevar Jordforbindelsen løbende tilføje redaktionelle bemærkninger i parenteser til svarene. Spørgsmål 66: Om ministeren kan give bud på, hvad…

Jorden sveder og så skal lufthavnen udbygges til mange flere flyvninger

  • 21/03/2023

Høringssvar fra Bevar Jordforbindelsen, NOAH Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik Til “Miljørapport” fra COWI (udarbejdet for CPH) om konsekvenser af udbygningen af Københavns Lufthavn i Kastrup  - journalnummer 2022-072984 (PS: En miljøvurdering skal udføres af tilsynsførende myndighed, som er…

Breaking: Udbygningsloven fremsættes ikke i denne Folketingssamling

  • 21/03/2023

Der er kommet så mange høringssvar til lovforslaget, at det ikke kan behandles i Folketinget inden sommerferien. Det fortæller Berlingske Metropol i dag. Berlingske har spurgt transportminister Thomas Danielsen, og han siger: "Der er indkommet mange høringssvar (194), og vi…

Flere fly i Kastrup kolliderer med Danmarks klimamål

  • 05/03/2023

PRESSEMEDDELELSE Regeringen har fremsat et lovforslag, der åbner for en udvidelse af Københavns Lufthavn. Faktisk kan udvidelsen betyde en stigning på 10 millioner fra 30 til 40 millioner passagerer. Mindst. Lovforslaget for udbygning af Københavns Lufthavn er fremsat helt uden…

Back To Top