skip to Main Content

CONCITO om flyrejser og klima

CONCITO Om Flyrejser Og Klima

Det nye CONCITO-notat ”Flyrejser, klima og kompensation” fokuserer på flytrafikkens voksende klimabelastning, og hvordan både samfundet og den enkelte borger, virksomhed eller kommune kan bidrage til at undgå, at den løber løbsk. Selvom flytrafikken i vidt omfang er international, er der også både behov og mulighed for indsats på det nationale og regionale niveau.

Det er en udmærket rapport, der leverer rigtig meget ammunition til debatten.

Se nærmere hos CONCITO og hent rapporten

I konklusionen hedder det bla sådan:

Model for en klimabevidst flyrejsepolitik:

1. Overvej om rejsen er nødvendig
Kan aktiviteten gennemføres på anden vis, fx via IT-løsninger?
Kan destinationen erstattes med en attraktivt alternativ destination, der ikke indebærer flyrejse?
2. Overvej alternativt transportmiddel til fly
Er der et realistisk alternativ med fx tog, bus eller bil/samkørsel?
3. Vælg den mest klimaeffektive flyrejse, hvis man må flyve
Kan rejselængden minimeres?
Kan mellemlandinger med fordel undgås?
Kan der vælges flyselskab med de mest moderne brændstofeffektive fly, og bedste klimamæssige resultater?
4. Kompenser for den udledning flyvningen medfører
Kompensér (eller overkompensér) for hele flyrejsens klimafodaftryk
Lad kompensation ske via ordninger certificeret med de højeste stan-darder, som fx Gold Standard eller Verified Carbon Standard
Overvej projekter der derudover støtter bæredygtig udvikling og kataly-serer øget klimaforståelse og -handling

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X