skip to Main Content

Fra sorte til grønne arbejdspladser

Fra Sorte Til Grønne Arbejdspladser

Det er tvingende nødvendigt at de sektorer, der i dag er afhængige af at brænde fossil energi af omlægges. Der er intet, der tyder på at fremtidens grønne løsninger hverken vil være ringere end de nutidige, eller vil betyde arbejdsløshed, forringede arbejdsvilkår el. andet.

Derfor er det tvingende nødvendigt at arbejdgivere og fagforeninger går med i kampen for en grøn og bæredygtig fremtid. Vi har i Bevar Jordforbindelsen tidligere oversat og bearbejdet et internationalt oplæg netop om denne omstilling. Og heldigvis er 3F i Kastrup inde på samme tankesæt.

Henrik Bay-Clausen er fagforeningsformand for 3F i Kastrup, og medlem af 3Fs hovedbestyrelse. Han udtalte sig i Altinget d. 23.6. 2021.

“Den grønne omstilling af luftfarten kan i sig selv skabe nye arbejdspladser i tilknytning til fly, brændstof, lufthavne og hos de mange, der producerer udstyr.

Gamle støjende og stinkende fly skal ud, og nye brændstoffer og meget bedre fly skal ind. På landjorden skal gamle dieselmaskiner ud. Elkøretøjer, grøn energi og moderne drivmidler skal ind. Her kan Danmark faktisk godt være med.” (…)

“”Biløen Amager” kan blive til “transportøen Amager”. Et centrum for moderne transportformer og distribution, elcykler, elbiler og eldrevne maskiner og alle de funktioner, der er knyttet til det. Ikke kun til lufthavnen, men for eksempel også, når København lukker af for store lastbiler.

Så skal der omlastes til mindre og miljøvenlige transportmidler. Det kan passende ske på “energiøen Amager”. Staten kan også hjælpe og sikre, at de nye franske eltog bliver passet på DSB’s klargøringsanlæg ved lufthavnen. Det giver job til elektrikere, mekanikere og andre gode folk.”

>> Se hele omtalen i Altinget

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top