skip to Main Content

Flere fly i Kastrup kolliderer med Danmarks klimamål

Flere Fly I Kastrup Kolliderer Med Danmarks Klimamål

PRESSEMEDDELELSE

Regeringen har fremsat et lovforslag, der åbner for en udvidelse af Københavns Lufthavn. Faktisk kan udvidelsen betyde en stigning på 10 millioner fra 30 til 40 millioner passagerer. Mindst.

Lovforslaget for udbygning af Københavns Lufthavn er fremsat helt uden sammenhæng med konsekvenser for klimaet.

Dette medfører som et forsigtigt mindstemål udledning af ekstra 2,1 millioner tons CO2e om året fra fly til og fra lufthavnen. Og hvis udbygningen af Kastrup Lufthavn bliver en realitet med 40 millioner årlige passagerer, så er vi på direkte kollisionskurs med danske klimaforpligtigelser. Både dem som vi har overfor EU og COP-processen. Samtidig underminerer lovgivningen ambitionerne med klimaloven.

Danmark indtager allerede en sort førertrøje i EU med klimaskadelig flyvning skabt af en flybranche uden afgifter og ingen regulering, når det gælder udledning af klimagasser, bortset fra et ubetydeligt EU bestemt kvotehandelssystem. I et høringssvar til loven om udvidelse af CPH kræver syv organisationer loven udsat til der er en vurdering af klimaeffekterne af den øgede flyvning og en klimahandlingsplan for dansk luftfart.

Klimaloven fra december 2019 sætter et mål om 70 % reduktion af CO2e-udledningen svarende til en samlet dansk udledning på 22,2 millioner tons CO2e i 2030. Som med forbrug af varer produceret i udlandet ser loven bort fra udledning fra international luftfart og skibsfart mm.

Indgik international luftfart i beregningerne ville flyvningerne fra Københavns Lufthavn tælle 10,3 tons CO2e om året eller 40 % af Danmarks samlede nationale klimamål i 2030 – forudsat stigningen til 40 millioner passagerer i 2030, som lovforslaget åbner for. Stigningen i CO2e udledninger udgør alene 10 % af de reduktioner som Danmarks skal indhente inden 2030.

International luftfart udgør en langt større andel af vores CO2e-udledninger end mange forestiller sig. Luftfarten er efter Corona hastigt voksende og uden en klimahandleplan for branchen fremstår klimalovens nationale mål irrelevante og illusoriske.

>> Se høringssvaret fra syv organisationer

>> Se faktaark om luftfarten

Med venlig hilsen

Bevar Jordforbindelsen (NGO)

Rådet for Bæredygtig Trafik

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top