skip to Main Content

Andre ting end CO2 fra fly skaber dobbelt klimaopvarmning – vi skal huske at gange med tre

Andre Ting End CO2 Fra Fly Skaber Dobbelt Klimaopvarmning – Vi Skal Huske At Gange Med Tre

Foto: Transport & Environment

Ny undersøgelse fra Europa-Kommissionen gør det klart, at luftfarten er langt dårligere for klimaet end hidtil antaget.

I mellemtiden kræver luftfartsindustrien, der har sit årlige IATA-møde i dag d. 24. november 2020, yderligere 80 milliarder dollars i off. støtte.

Bevar Jordforbindelsen opfordrer indtrængende til at bruge den nye videnskab og opfordrer til at der ikke gives flere offentlige penge for at redde en industri, der skal krympe.

I eftermiddag offentliggjorde Europa-Kommissionen en ny undersøgelse udarbejdet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) om luftfartens ikke-CO2-virkninger ledsaget af en rapport fra Kommissionen.

>> Se mere om hvad ikke-CO2-virkninger er for noget

Det globale Stay Grounded-netværk, der repræsenterer omkring 170 civilsamfundsorganisationer, herunder Bevar Jordforbindelsen, anerkender vigtigheden af ​​denne rapport: Det er første gang, at et regeringsorgan anerkender det videnskabelige faktum, at luftfart ikke kun forårsager CO2, men at dets ikke-CO2-indvirkning påvirker klimaet i gennemsnit 3 gange mere i den negative retning. Stay Grounded kræver, at der tages højde for luftfartens virkelige klimapåvirkning i emissionsopgørelser og politiske foranstaltninger, og at EU holder op med at udsætte nødvendlige beslutninger.

”Det er alarmerende, at indtil nu er luftfartens ikke-CO2-indvirkning på klimaet blevet ignoreret. Denne EU-rapport er længe ventet, og det er nu presserende at tage de nødvendige skridt og endelig tage højde for luftfartens samlede klimapåvirkning ”, siger Magdalena Heuwieser, talsmand for Stay Grounded. ”Luftfart var ansvarlig for ca. 6% af de menneskeskabte emissioner i 2018, hvilket er enormt, især når man tager i betragtning, at denne påvirkning er forårsaget af en meget lille del af menneskeheden, nemlig de, der rent faktisk flyver.” Ifølge en ny undersøgelse forårsager 1% af verdens befolkning halvdelen af ​​den globale luftfartsemission, hvor mange af storforbrugerne er europæere.

”Den Europæiske Union har ansvaret for at reducere sine luftfartsemissioner – det vil sige at holde dem lave også efter pandemien. Det betyder, at vi er nødt til at stoppe med at redde luftfartsindustrien med skatteydernes penge og i stedet bruge genopretningspakker til at finansiere en overgang til en ny mobilitet, herunder at sikre arbejdstagernes fremtid og investere i jernbanen ”, siger Magdalena Heuwieser.

International Air Transport Association, IATA, som har sit årlige møde i dag, meddelte allerede, at det var nødvendigt med yderligere 70 til 80 milliarder dollars i off. støtte. Dette skal komme oven på de 159 milliarder dollars, der allerede er tildelt af regeringer (fra august 2020). Europæiske luftfartsselskaber har indtil nu fået tildelt 30 mia. Euro i offentlige redningsaktioner.

I årevis hævdede luftfartsindustrien, at sektoren kun var ansvarlig for 2% af de menneskeskabte kulstofemissioner – et tal, der konsekvent blev citeret for at bagatellisere behovet for handling. Dette har ført til en offentlig opfattelse af at luftfart er et relativt lille problem; såvel som til ineffektiv regulering af luftfartens klimapåvirkning. Ikke-CO2-påvirkninger tages der ikke højde for i nogen rapporteringssystemer eller forskrifter: Hverken i de nationale drivhusgas (GHG) -opgørelser til UNFCCC; CO2-modregnings- og reduktionsordningen for international luftfart (CORSIA) eller i EUs emissionshandelssystem (ETS).

EU-Kommissionens officielle udmelding i autoriseret oversættelse

3. Politiske tiltag rettet mod luftfartens fulde klimapåvirkning?

Betydningen af ikke-CO2-relaterede klimavirkninger fra luftfartsaktiviteter, som tidligere blev anslået til at være mindst lige så relevante som CO2-udledningerne, bekræftes til fulde i rapporten. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan de bedst kan håndteres med henblik på at bidrage til EU’s klimamål og Parisaftalen i kombination med de klimaforanstaltninger, der allerede er truffet. Det vil bane vejen for politiske tiltag rettet mod luftfartens fulde klimapåvirkning. Det vil også medføre sidegevinster med hensyn til lokal luftkvalitet.

De ikke CO2-relaterede klimavirkninger er imidlertid langt mere komplekse end CO2-udledningerne, og der er betydelige trade-offs mellem de forskellige virkninger, hvilket skaber en udfordring med hensyn til de politiske løsningsmuligheder, der er undersøgt i rapporten og beskrevet ovenfor. Rapporten udgør et vigtigt skridt hen imod bedre viden, både rent videnskabeligt og med hensyn til potentielle politiske tiltag, og Kommissionen vil undersøge de foranstaltninger, som eksperterne har foreslået, og se nærmere på deres forskellige fordele og ulemper. Der skal sættes ind over for de specifikke spørgsmål, der nævnes i rapporten, for at gennemføre de politiske tiltag på EU-plan.

Mere information: 

This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top