skip to Main Content

Ideer til at bremse luftfarten

Det er afgørende for klimaet at få bremset luftfarten. Ingen metoder skal være uforsøgt i det politiske spil, så længe de peger i den rigtige retning. Vi tillader os at give ideer til en række danske politiske initiativer. Det må…

Event mod private jetfly

Fredag d. 30.6. er næstsidste dag på Roskilde Festival. Nogle af de store navne blandt kunstnerne er uden tvivl fløjet ind til CPH Lufthavn i Roskilde. Måske blev nogle af dem forsinket, for aktivister havde denne fredag sat sig for…

Demonstration mod lufthavnsudvidelsen

Foto her ovenfor: Bjørn Tving Stauning https://youtu.be/-XbOm3GVru4 Video, som 0-tv på Kanal Hovedstaden venligst har stillet til rådighed >> Se en masse klip fra begivenheder landet rundt denne lørdag, hvor der blev sat fokus på klima- og naturskadelige infrastrukturprojekter >>…

Spørgsmål til ministeren

D. 14.2. 2023 stillede MF Jette Gottlieb (Ø) en række spørgsmål til Transportministeren. D. 23.3. er der kommet svar fra ministeren. Bevar Jordforbindelsen løbende tilføje redaktionelle bemærkninger i parenteser til svarene. Spørgsmål 66: Om ministeren kan give bud på, hvad…

Back To Top
X