skip to Main Content

Drop støtte til luftfarten, men tag hånd om personalet

Drop Støtte Til Luftfarten, Men Tag Hånd Om Personalet

Vi må udnytte chancen og få taget hånd om den isoleret set mest klimaskadelige aktivitet, vi kan foretage os. Flyvningen skal ikke igen afsted på katastrofekurs mod klimaet. Drop støtten og gennemfør i stedet en grøn genstart med fokus på klima og beskæftigelse, skriver seks grønne organisationer i debatindlæg i Altinget d. 12.4.2021. 

Feriesæsonen står for døren og store dele af rejsebranchen vil gerne flyve danskerne langt væk så snart vaccinationerne er på plads.

Selv om flyvningen og dens store klimabelastning næppe vil komme tilbage til præ-corona tiden med det samme, så drømmer både rejse-og flybranchen om at fortsætte de seneste års vækstkurve. En kurve, der indtil 2020 gjorde danskerne til en af de mest flyvende og klimabelastende folkefærd i verden.

Antallet af flyvninger fra Danmark er tre gange større end gennemsnittet i andre EU lande, og er kun overgået af østater som Malta, Cypern, Irland og lilleputstaten Luxembourg. Samtidig forholder flybranchen sig ikke til den største del af flyenes klimabelastning, nemlig vanddamp og partikler.

Den har derfor kun reduktion af CO2 med i sine klimastrategier, som kun vil give en mindre reduktion af klimabelastningen, selv hvis overgangen til power-to-X (PtX) lykkes.   

Grønne elementer fraværende
Der er delt penge ud til indenrigsluftfarten og den danske stat har sammen med den svenske tilført en milliard Euro som kapital til SAS. Disse midler blev givet uden reelle miljø-eller klimabetingelser. På trods af regeringens udtalelser om en grøn genstart, var de grønne elementer fraværende. Der skal investeres i efteruddannelse på attraktive vilkår, så personlige afsavn minimeres. Medarbejdere fra luftfarts-afhængige erhverv kan også inkluderes i planerne eksempelvis inden for rejsebranchen. 

I udlandet ses eksempler på krisestøtte til luftfarten med grønne betingelser. Et eksempel er den hollandske støtte til luftfarten, som blev suppleret med flyafgifter på linje med andre europæiske lande. Og en gruppe europæiske grønne organisationer opfordrer til at genstarts støtte skal gives til at omskole det arbejdsløse luftfartspersonale til mindre klimabelastende erhverv i en “just transition”.

Så det er NU vi må udnytte chancen og få taget hånd om den isoleret set mest klimaskadelige aktivitet, vi som verdensborgere kan foretage os. Flyvningen skal ikke igen afsted på katastrofekurs mod klimaet. 

Sæt fokus på klima og beskæftigelse
Derfor opfordrer vi til, at regeringen ikke giver mere støtte til luftfarten, men i stedet gennemfører en grøn genstart med fokus på klima og beskæftigelse. Konkret opfordrer vi regering og folketing til tre initiativer: 

1. Vi skal ikke tilbage til den afgiftsfrie flyvning; men indføre flyafgifter som vores nabolande. Folketinget skal have afgifter klar, der er store nok til at dæmpe lysten til at flyve, som i vore nabolande.

En flyafgift vil primært ramme højindkomstgrupper, der bruger flest penge på flyvning, både i kroner og øre, men også i forhold til deres indtægt. Indenfor EU flyver 75 procent en gang om året eller mindre, mens to procent flyver mindst en gang hver 14. dag.

Globalt står én procent af jordens befolkning for 50 procent af den globale klimapåvirkning fra fly. Danmark må ikke fortsætte med at være en sort plet uden væsentlige miljøafgifter på luftfarten. 

2. En retfærdig reduktion af luftfarten. Det må anerkendes at mange dygtige medarbejdere i luftfarten er blevet arbejdsløse, og der er behov for at give dem muligheder at komme i beskæftigelse snarest muligt. Frem for en bevidstløs støtte til et af de mest klimabelastende erhverv, bør der gennemføres en plan for at arbejdsløse fra luftfarten målrettet kan få beskæftigelse i grønne erhverv.

Der skal investeres i efteruddannelse på attraktive vilkår, så personlige afsavn minimeres. Medarbejdere fra luftfarts-afhængige erhverv kan også inkluderes i planerne eksempelvis inden for rejsebranchen. 

3. Internationalt samarbejde. Danmark skal søge aktivt samarbejde med vore nabolande og med EU for fælles afgifter for luftfarten, i første omgang med afgifter som i Norge, Sverige og Tyskland og på sigt i en større kreds. Samtidig skal Danmark arbejde aktivt i EU om en europæisk grøn transportstrategi. Korte flyvninger, som dansk indenrigs, må på ret kort sigt kunne gøres overflødige. 

  • Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik 
  • Johnny Frank Nielsen, Bevar Jordforbindelsen 
  • Ivan Lund Pedersen, Noah-Trafik 
  • Jens Kruhøffer, Klimabevægelsen 
  • Gunnar Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi 
  • Helene Hagel, Greenpeace 

>> Se indlægget i Altinget

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top