skip to Main Content

Ideer til at bremse luftfarten

  • 14/08/2023

Det er afgørende for klimaet at få bremset luftfarten. Ingen metoder skal være uforsøgt i det politiske spil, så længe de peger i den rigtige retning. Vi tillader os at give ideer til en række danske politiske initiativer. Det må…

Event mod private jetfly

  • 30/06/2023

Fredag d. 30.6. er næstsidste dag på Roskilde Festival. Nogle af de store navne blandt kunstnerne er uden tvivl fløjet ind til CPH Lufthavn i Roskilde. Måske blev nogle af dem forsinket, for aktivister havde denne fredag sat sig for…

Flyvningen er en af de største klimaudfordringer vi har

  • 29/05/2023

Af Poul Kattler, forperson for Rådet for Bæredygtig Trafik og bestyrelsesmedlem i Bevar Jordforbindelsen. Debatindlæg bragt i MobilityTech. Flyvningens samlede klimaudslip og en voksende flyvning bør tvinge enhver ansvarlig klima- og transportminister til blokken med lovgivning. Og var det ikke…

Demonstration mod lufthavnsudvidelsen

  • 13/05/2023

Foto her ovenfor: Bjørn Tving Stauning https://youtu.be/-XbOm3GVru4 Video, som 0-tv på Kanal Hovedstaden venligst har stillet til rådighed >> Se en masse klip fra begivenheder landet rundt denne lørdag, hvor der blev sat fokus på klima- og naturskadelige infrastrukturprojekter >>…

Spørgsmål til ministeren

  • 29/03/2023

D. 14.2. 2023 stillede MF Jette Gottlieb (Ø) en række spørgsmål til Transportministeren. D. 23.3. er der kommet svar fra ministeren. Bevar Jordforbindelsen løbende tilføje redaktionelle bemærkninger i parenteser til svarene. Spørgsmål 66: Om ministeren kan give bud på, hvad…

Jorden sveder og så skal lufthavnen udbygges til mange flere flyvninger

  • 21/03/2023

Høringssvar fra Bevar Jordforbindelsen, NOAH Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik Til “Miljørapport” fra COWI (udarbejdet for CPH) om konsekvenser af udbygningen af Københavns Lufthavn i Kastrup  - journalnummer 2022-072984 (PS: En miljøvurdering skal udføres af tilsynsførende myndighed, som er…

Breaking: Udbygningsloven fremsættes ikke i denne Folketingssamling

  • 21/03/2023

Der er kommet så mange høringssvar til lovforslaget, at det ikke kan behandles i Folketinget inden sommerferien. Det fortæller Berlingske Metropol i dag. Berlingske har spurgt transportminister Thomas Danielsen, og han siger: "Der er indkommet mange høringssvar (194), og vi…

Flere fly i Kastrup kolliderer med Danmarks klimamål

  • 05/03/2023

PRESSEMEDDELELSE Regeringen har fremsat et lovforslag, der åbner for en udvidelse af Københavns Lufthavn. Faktisk kan udvidelsen betyde en stigning på 10 millioner fra 30 til 40 millioner passagerer. Mindst. Lovforslaget for udbygning af Københavns Lufthavn er fremsat helt uden…

Back To Top