skip to Main Content

Redegørelse for de aktuelle kilder til støj- og partikelforurening i Tårnby Kommune

Redegørelse For De Aktuelle Kilder Til Støj- Og Partikelforurening I Tårnby Kommune

Tårnby Kommune er startet på et projekt, der skal afdække muligheder for at vurdere støj- og partikelforurening i Tårnby Kommune ved at inddrage uvildige analyseorganisationer samt afholde møder med Miljøstyrelsen, Københavns Lufthavn i Kastrup samt relevante interesseorganisationer.

>> Læs mere her  

Vi har derfor skrevet det følgende til kommunen og vi vil deltage i de kommende møder:

Vi henviser til Rådet for Grøn Omstillings undersøgelser fra CPH som viser, at partikelforureningen i lufthavnen er 3 gange højere end H. C. Andersens Boulevard.

>> Se rapporten fra 2012

Støjen er tiltaget de seneste 3 år, – vi henviser til borgere på Amager og borgergruppen ”CPH Uden udvidelse” som indsamler støj-data. Støjen er et alvorligt problem, fordi målemetoden ikke tager højde for hvordan mennesker opfatter støj og især fordi der opbygges langtidsskader af påvirkningen.

>> Kilde hertil

Redegørelse for viden om partikler, herunder muligheder for via partikelanalyse at afklare, hvor partiklerne kommer fra

Forskere fra Seattle har vist, at det er muligt at skelne mellem partiklerne og dermed deres oprindelse. Dette er særligt vigtigt her, for udover lufthavnen så har vi Øresundsbroen og færger på Øresund, som også påvirker vores luftkvalitet.

Kilder: https://www.washington.edu/news/2019/12/03/communities-around-sea-tac-airport-exposed-to-a-unique-mix-of-air-pollution-associated-with-aircraft/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4976002/

https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/8462/report/0

Children living in 17 Massachusetts communities within a 5-mile radius of the Boston Logan International Airport were 3 to 4 times more likely to experience respiratory symptoms indicative of undiagnosed asthma compared to low exposure areas (Massachusetts Department of Public Health 2014).

Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø har påvist at ultrafine patikler fra flybrændstof er kræftfremkaldende.

Kilde:

https://nfa.dk/da/Nyt/Nyheder/2019/Partikler-fra-flymotorer-ligner-dieseludstoedning

Kortlægning og anbefaling af metoder til afdækning af mangler i viden mhp. at opfylde formålet med at vurdere partikel- og støjforureningens indflydelse på sundhed i Tårnby Kommune

Vi anbefaler Kåre Press Kristensen som uvildig rådgiver, da hans viden og erfaring er meget stor på dette område.

En kortlægning samt geografisk prioritering af indsats i Tårnby Kommune

Vi anbefaler at der foretages målinger over hele Amager, da partiklerne spredes mindst 10 km. fra lufthavnen, men især omkring alle skoler og fritidsinstitutioner, da børn er særligt udsatte for påvirkning fra forurening og støj.

Således er det en livslang påvirkning af børn, fordi det, de udsættes for som børn giver meget dybere skader, – bl. a. påvises reduktion af vækst i børns lunger med 12,5 – 14% i f. eks. i London eller Oxford.

Kilder: 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/forskere-mindre-luftforurening-i-byen-giver-faerre-boern-med-astma

https://www.bbc.com/news/uk-wales-51262400

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X