skip to Main Content

Afgifter på fly rammer de mest velhavende

Afgifter På Fly Rammer De Mest Velhavende

Det vil være effektivt at øge prisen på flyrejser for at få reduceret rejselysten og dermed skåne klimaet for den klima-effekt, der følger af flyvning. Men det er blevet fremhævet i debatten, at det skulle være et problem for indførelse af flyafgifter, at der med afgifterne kunne komme en social slagside.

Udfra tal fra Danmarks Statistik så ser det ikke sådan ud. Det har regeringens rådgivende Klimarådet slået fast i 2019.

For Klimarådet vurderer nemlig, at en flyafgift primært vil blive betalt af højindkomstgrupper. Det skyldes, at det er højindkomstgrupper, der bruger flest penge på flyvning både i kroner og øre, men også i forhold til deres indtægt.

Bortset fra de mere velstående, så har de studerende en relativt stor andel flyrejser i forhold til deres økonomi.

Flyrejsers andel af disponibel indtægt viser at selvstændige og de højest lønnede lønmodtagere bruger relativt mere af deres disponible indtægt end pensionister og arbejdsløse.

>> Se notat, sammensat af Gunnar Olesen, Vedvarende Energi

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X