skip to Main Content

Afgifter på fly rammer de mest velhavende

Afgifter På Fly Rammer De Mest Velhavende

Det vil være effektivt at øge prisen på flyrejser for at få reduceret rejselysten og dermed skåne klimaet for den klima-effekt, der følger af flyvning. Men det er blevet fremhævet i debatten, at det skulle være et problem for indførelse af flyafgifter, at der med afgifterne kunne komme en social slagside.

Udfra tal fra Danmarks Statistik så ser det ikke sådan ud. Det har DR fået lavet special-kørsel for hos Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik særudtræk for DR bragt 12.10 2022. Se fodnote nederst.

I 2020 så vi på forskellige detaljer, som forelå fra Danmarks Statistik. Bortset fra de mere velstående, så har de studerende en relativt stor andel flyrejser i forhold til deres økonomi.

Flyrejsers andel af disponibel indtægt viser at selvstændige og de højest lønnede lønmodtagere bruger relativt mere af deres disponible indtægt end pensionister og arbejdsløse.

>> Se notat, sammensat af Gunnar Olesen, Vedvarende Energi

Fodnote om Danmarks Statistiks tal i 2022:

  • DR har fået Danmarks Statistik til at lave en særkørsel over udgifter til fly og rejser til udlandet fordelt på ti indkomstgrupper i samfundet.
  • Tallene dækker gennemsnittet for perioden fra 2012-2020.
  • Flyrejser omfatter udgifter til fly til udlandet, mens pakkerejser omfatter udgifter til fly og andet som hotel.
  • Tallene bygger på Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelser. Der er usikkerhed om tallene på mellem 8 (fly) og 20 procent (pakkerejser) for hvert år. Men den er minimeret, da DR har lavet beregninger af gennemsnittet for årene i perioden.
  • Der er også usikkerhed om, i hvilken grad udgifter til flyvning er ens betydende med omfanget af flyvning, da nogle grupper måske køber billigere billetter. Omvendt er dyrere billetter – fx første klasse – som regel mere CO2-udledende, fordi der er mere plads på flyet.
This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top