skip to Main Content

Biobrændsler bruges flere gange for at grønmale flyvning: Ny rapport

Biobrændsler Bruges Flere Gange For At Grønmale Flyvning: Ny Rapport

Rapporten som industrien har købt og betalt kom tirsdag 29.10.19 under store fanfarer ude i lufthavnen. Flyvningen står på kanten af at være grøn, fremgår det! Og kun for en ringe merpris for passagererne.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Nu må vi nærlæse og stille spørgsmål.

– Er der tale om en løsning, der kan omfatte al global flyvning i 2025?
– Er der nok biobrændsel af 3. generation, så det kan lade sig gøre, og skal biobrændsel overhovedet bruges?
– Er der overhovedet nok grøn energi til at lave brinten?
– Kan det virkelig gøres til en udsalgspris, der kun er 2-3 gange af det nuværende jet-fuel?

Formentlig kan der svares nej på alle disse spørgsmål. Og vi skal skynde os, for fly-industrien vil sætte alle sejl ind for at udradere al klimakritik med rapporten i hånden.

Det forslåede danske produktionsanlæg vil i al fald støvsuge Danmark for biogas. Forfatterne ser bort fra, at der er mange andre behov for biogas, som skal dækkes, end produktion af flybrændstof.

Der er også andre steder beskrevet problemer med brug af biobrændsler og biogas, f.eks. LULUCF og forurening med kvælstof.

Af bilag 1 og 2 i rapporten fremgår det, at anlæggene skal bruge mellem 13,3 – 16,7 PJ methan. Af Energistatistik 2017 fremgår det, at den danske produktion af biogas var 11,2 PJ i 2017.

E-fuels kan betyde flere ting. Luftfartsindustrien er så interesseret i at se grønne ud i overskuelig fremtid, at e-fuels kun kan laves med de tvivlsomme biobrændsler. Og det er en åben ladeport for alle mulige dårlige løsninger.

E-fuels af den rigtige slags, er flydende brændstof med samme egenskaber som dagens fossile jet-fuel, men skabt alene udfra CO2 i atmosfæren og brint skabt ved vedvarende energi. Med sådan e-fuel er der “kun” de ikke CO2-relaterede skader i atmosfæren tilbage – hvilket stadig er en kæmpe udfordring.

Se rapporten og bilag

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X