skip to Main Content

EU kommissionen vil sætte afgifter på flyvningen

EU Kommissionen Vil Sætte Afgifter På Flyvningen

Men hvilke ambitioner vil EU lægge for dagen? Og hvor hurtigt vil det gå?

Som en del af den europæiske Green Deal har Europa-Kommissionen meddelt, at den vil gennemgå den obligatoriske skattefritagelse for flybrændstof til kommerciel luftfart i henhold til EU’s energiafgiftsdirektiv og om muligt omlægge lufttrafik til jernbane. Forslaget til et direktiv om ændring af EUs energiafgiftsdirektiv, som Kommissionen annoncerede for juni 2021, vil blive studeret af den tyske regering, efter at det er blevet præsenteret.

En forordning om merværdiafgift for grænseoverskridende lufttrafik, som er bindende for alle medlemsstater, ville kræve en ændring af momsdirektivet. I sin handlingsplan for fair og enkel beskatning, der blev præsenteret den 15. juli 2020 til støtte for udviklingsstrategien, identificerede Europa-Kommissionen en grønnere beskatning af personbefordring, herunder lufttransport, som en del af deres arbejdsprogram for de kommende år. Kommissionen meddeler, at de ønsker at gøre brug af deres initiativret og fremlægge et lovgivningsforslag i perioden 2022/2023, hvormed beskatningen af ​​denne sektor også skal bringes i overensstemmelse med målene for den europæiske grønne aftale. Drøftelserne om arbejdsprogrammet skal indledes med høj prioritet under det tyske rådsformandskab.

Hentet fra slutningen af dette tyske regeringsdokument.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top
X