skip to Main Content

S-udspil: Kikkerten for det blinde øje

S-udspil: Kikkerten For Det Blinde øje

Anmeldelse af regeringens udspil ”Grøn luftfart for alle”, 20.9. 2022

Udspillet kan hentes her (citater er fra udspillet eller fra presseomtalen)

Det skal være muligt i 2025 på én dansk indenrigsrute at flyve uden at føle dårlig samvittighed ved at fyre fossilt flybrændstof af. Og i 2030 skal al dansk indenrigsflyvning være uden fossile brændstoffer. For at finansiere ekstra-omkostningerne for flyselskaberne – så passagererne heller ikke mærker det direkte – så skal der introduceres en passagerafgift på alle flyvninger fra Danmark på 13 kr (dog ikke for transitpassagerer). Det er essensen i udspillet.

Dansk indenrigsflyvning tæller for knap 3% af dansk luftfarts CO2-udledninger. 87.000 tons CO2 i 2018 mod udenrigsluftfartens 3.092.000 tons CO2 i 2018. Det er således en forsvindende lille del af dansk luftfart som regeringens udspil adresserer.

Den grønne omstilling af luftfarten er ikke i gang. Luftfarten er dansk og internationalt lige nu på himmelflugt. Se IATA bedømme flyvningen denne sommer.

”Den danske luftfartsbranche har igangsat egne initiativer.” Bortset fra fornyelser af flyflåden og andre tekniske effektiviseringer, hvordan kan man tro at luftfarten selv vil gå videre med initiativer, der koster dem penge eller begrænser lysten til at flyve? Branchen afventede med sit udspil fra oktober 2021 at regeringen ville omsætte deres forslag til bindende aftaler, som nu alligevel ikke kommer. Branchen er meget tilfreds med nu at blive ladt alene uden passagerafgifter som i udlandet og uden danske indgreb.

Flyvningen skal øges ind og ud af Danmark

Med regeringens aftale 19. december 2021 med højresiden i Folketinget om en betingelsesløs tilladelse til udvidelse af Københavns Lufthavn i Kastrup, så er der lagt op til at der skal flyves mere, og at det alene er aktører som luftfartsselskaber og lufthavnene, der bestemmer hvor meget og hvornår. Fx. til en fordobling af antallet af passagerer.

En version af regeringens udspil vil kunne samle det samme politiske flertal som aftalen bag Udbygningsloven for Københavns Lufthavn vil kunne. Så når et Folketingsvalg er overstået, så er kursen lagt for meget mere flyvning – vel og mærke med fossile brændstoffer. Hvordan man kan gøre det, samtidig med at man kalder sig for et grønt foregangsland er et mysterium. Kikkerten er virkelig sat for det blinde øje. Se vores omtale af aftalen fra december 2021.

Er flyvning for alle, som udspillet antyder? Nej flyvning er noget som bestemte grupper mennesker benytter sig af. Flyvning er meget skævt fordelt mellem indkomstgrupper, og meget skævt fordelt globalt. Så når flyvningen fredes, så kan de få meget fly-aktive få grønt lys til at fortsætte med at flyve som de lyster.

Flybrændstofferne

Til Power to X brændstof (PtX) kan flere metoder anvendes. Men kun hvis CO2 hentes direkte fra atmosfæren er det reelt CO2-neutralt. Man kan forestille sig billigere metoder, som dog ikke er CO2-neutrale, men er fupmetoder. PtX omtales som flyvningens frelsende engel, men dette syntetiske flydende brændstof kræver enormt meget grøn strøm. Vi har i Danmark og i hele verden al for lidt grøn strøm, og mens vi skal udfase fossile brændstoffer og har en forsyningskrise og en Ukraine-krig virker det urealistisk at skulle tilgodese flyvningen med en broderpart af den ny grønne strøm, som skatteborgerne vel at mærke skal finansiere.

Hvilke såkaldte grønne flybrændstoffer taler vi i øvrigt om? ”El, brint, PtX- og biobrændstoffer kan anvendes. 1. generations biobrændstoffer udelukkes fra at kunne medtælles som følge af bæredygtighedshensyn.” Biobrændstoffer og PtX er af vekslende klima- og miljøvenlighed. Allerede i dag er biobrændstoffer et minefelt, og frem for alt er der meget lidt at hente bæredygtigt på biobrændstoffernes område. EU’s planer om meget mere biobrændstof til fly (Fit for 55, juli 2021, der ikke er færdig) er meget bekymrende på miljøets og fødevaresikkerhedens vegne.

Det er usikkert om eksisterende flymotorer kan flyve med mere end 50% biofuels eller PtX i 2025, som pt. er den øvre grænse. Det er en optimistisk, men bekvem antagelse at love at det kan lade sig gøre.

Atmosfæriske virkninger af at flyve

Afbrænding af CO2-holdige brændstoffer i atmosfæren betyder andre klimaskadelige effekter end CO2. Det gælder også for biogrændstoffer og PtX. Vi skal lære at vænne os til at bruge videnskabens GWP* som inkluderer de atmosfæriske effekter ved flyvning. Så med PtX vil der alligevel være klimaeffekter, formentlig mindre end ved fossile brændstoffer, men stadig. Især på længere ruter (højere oppe), men også på kortere ruter. At ”glemme” dette er en klassisk afkobling fra videnskabens anbefalinger.

Når udspillet på s. 4 omtaler ”Ved fuld indfasning forventes en reduktion på i alt 0,1 mio. tons CO2e i 2030.” refererer ”e”et uden tvivl ikke til de atmosfæriske effekter, men til et mindre bidrag af drivhusgasser ved udvinding og raffinering af fossile brændstoffer.

EU og FN må tage sig af al det vigtige

Regeringen vil ikke behandle andet end indenrigsluftfarten. Men henviser til EU’s Fit for 55 plan, der forhandles lige nu. Udspillet fra EU-Kommissionen kan meget vel tænkes at blive udvandet i den politiske proces. Kommissionens udspil tror på 63% iblanding i 2050, vel og mærke også uden at der regnes med de atmosfæriske effekter, som tæller som to gange oveni.

S-regeringen vil ikke spille ud med afgifter på flyvning, der kan mærkes. Og ikke tage initiativer på udenrigsflyvningens område. Såfremt EU gør det, så kan regeringen henvise evt. fly-dæmpende virkninger til noget, der er vedtaget internationalt. S skal ikke have noget i klemme, skal ikke begrænse danskernes flyvning.

Indfri et løfte Mette Frederiksen gav i en nytårstale

Vi forstod med nytårstalen at luftfarten endelig skulle med i det gode selskab af industrier, der skal have planer for hvordan de kommer i mål med klimareduktioner, så de nationale målsætninger i 2030 og 2050 nås. Ved det minimalistiske udspil har regeringen netop holdt statsministerens bogstav, men har ikke taget initiativer, der virkelig betyder noget.

Men er dansk indenrigs luftfart overhovedet nødvendig med de korte afstande vi har i dette land? Der har været røster fremme om simpelthen bare at forbyde dansk indenrigsflyvning. Men nej, hør hvad transportminister Trine Bramsen bliver citeret for at sige i forbindelse med præsentationen af udspillet:

”Indenrigsfly er afgørende for de borgere, der har brug for at komme på tværs af landet hurtigt. Både når det handler om arbejde eller familie. Sådan skal det også være i fremtiden.”

Første flyrute i 2025 kan kun være flyruten København – Aalborg, i og med at der tales om 49% reduktion af indenrigsluftfartens udledninger. Den tæller for halvdelen af dansk indenrigsflyvning.

Nogle vigtige dokumenter om luftfartens klimaplaner

Hvordan bør luftfartens klimakøreplan være?

>> Forslag fra Bevar Jordforbindelsen og Rådet for Bæredygtig Trafik 3.1. 2022

Dansk Luftfarts sektorkøreplan

I oktober 2021 kom Dansk Luftfart med et revideret udspil til sektorkøreplan, den med de 30 kr. Den var regeringen forbeholden overfor. Se BJ’s omtale af denne.

Luftfartens klimapartnerskab fra maj 2021

Det var hér, hvor man fx snød med baseline for at det skulle se ud som om at luftfarten ville reducere sine udledninger allerede i 2030. Se hvordan VedvarendeEnergi, NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik anmeldte den rapport.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top