skip to Main Content

Fælles udtalelse: ”Udvikling” af Københavns Lufthavn: Naboerne og klimaet kommer til at betale

Fælles Udtalelse: ”Udvikling” Af Københavns Lufthavn: Naboerne Og Klimaet Kommer Til At Betale

Pressemeddelelse

Regeringen sendte den 25. januar lovforslag om ”udvikling af Københavns lufthavn” i høring. Hvis udvidelsen og den fortsatte vækst i flyvninger fortsætter, kan det få alvorlige konsekvenser for folkesundheden på Amager og Danmarks mulighed for at nå de fastsatte klimamål. Klimaaktivister ser udbygningen af lufthavnen som en af tidens største klimaskandaler.

Lovforslaget er led i udvidelse af passagerantallet fra 30 til 40 mio, og potentielt 55 mio om året samt udvikling af Københavns lufthavn som nordisk hub for fragtflyvninger. De ekstra flyvninger er en bombe under den danske klimapolitik, og vil betyde en ekstra klimaeffekt på ca. 2,5 millioner tons CO2e per år. Medmindre der laves bindende aftaler med luftfartssektoren om reduktioner af udledningerne.

Poul Kattler, bestyrelsesmedlem i Bevar Jordforbindelsen udtaler at:
”At udvide antallet af flyvninger uden en kompenserende plan for reduktioner af sektorens udledninger er helt i modstrid med regeringens klimaplan og Paris målene.”

Til trods for dette præsenteres lovforslaget som et byggeprojekt med fokus på en forskydning af tværbanen og byggeri af nye terminalbygninger. Miljø- og klimakonsekvenser fylder meget lidt i lovforslaget, hvor der bl.a. står: ”Det vurderes, at en sådan omlægning af lufthavnens infrastruktur ikke i sig selv vil medføre væsentlige negative påvirkninger af omgivelserne.”

Helene Bach, talsperson for borgergruppen af naboer til lufthavnen, er derfor også stærkt kritisk over for indholdet i regeringens forslag: ”Vi mener, at den fortsatte vækst i flyvninger vil have store negative konsekvenser for os, der bor i områderne omkring lufthavnen. Vi ser det mere som en afvikling af Amager, som et sted, hvor børnefamilier fortsat har lyst til at bo, end en udvikling, siger hun og fortsætter:

”Lige nu sætter regeringen alle sejl til for at stoppe den omfattende PFAS forurening af jord og grundvand, som lufthavnen også har bidraget til. Samtidig ser man gennem fingre med den voldsomme stigning i luftforureningen på Amager, som vil være konsekvensen af en så massiv udvidelse af flytrafikken. Det er helt skævt. Vi ved, at de ultrafine partikler fra flyenes motorer er dybt sundhedsskadelige, og at de blandt andet kan give kræft, hjertekar-sygdomme, astma og for tidlige fødsler. Men regeringen vælger bevidst at tilsidesætte hensynet til miljøet og borgernes liv og helbred, så lufthavnen kan tjene endnu flere penge på transitpassagerer og fragtfly. Det er i vores øjne en helt forkert prioritering”.

I lovforslaget og bemærkningerne trumfer økonomi og konkurrencehensyn miljøhensyn, hvor der bl.a. står: ”Samtidig skal der i miljøbeskyttelsesmæssig sammenhæng lægges stor vægt på behovet for optimal drift af lufthavnens aktiviteter” og ”Der kan dog være behov for retningssættende regler om varetagelsen af miljøhensynene. Dette kunne eksempelvis være i forhold til fremtidigforskning i ultrafine partikler og disses indvirkning på omkringliggende miljø og behovet for afbalancering af denne nye viden med det samfundsmæssige behov for en konkurrencedygtig lufthavn.”

Helene Bach, talsperson for borgergruppen af naboer til lufthavnen udtaler at:
”Det lovforslag, som regeringen har fremlagt, tager slet ikke konsekvenserne for os naboer alvorligt. Vi er klar over, at udvidelsen, som vi kalder den, er en politisk realitet, men det som i vores øjne er uacceptabelt er, at der ikke stilles krav til lufthavnen sådan, at der ikke sker en forøgelse af støj og luftforurening. Lufthavnen skriver, at byggeriet skal give plads til nye moderne fly, som støjer og forurener mindre. For at dette skal blive en realitet, må der stilles krav og følges op ift om det reelt er nyere fly, som bruger Københavns Lufthavn. F.eks. er fragtflyvninger ofte om natten og med gamle fly, hvilket er meget belastende for os naboer.”

Lovforslaget er i stor kontrast til ”De grønne regnemodeller” som netop er blevet præsenteret af Københavns Universitet, som viser at samfundet taber 245 milliarder kroner om året på grund af skader på miljøet, heraf 95 milliarder til sundhedsudgifter pga dårlig luftkvalitet.

”Det politiske fokus på grønne regnemodeller og sammenhængen mellem luftforurening og sygdom, er ikke noget vi som borgere kan se, bliver taget alvorligt. Der er målt dobbelt så høje koncentrationer af ultrafine partikler i områderne ved lufthavnen, som ved HC Andersens Boulevard, som ellers anses som den mest forurenede gade i København. At borgernes sundhed ikke tages alvorligt, er helt uacceptabelt. Der burde som minimum laves en undersøgelse af sygdomsbilledet på Amager inden loven vedtages. En så stor beslutning burde ikke kunne træffes uden ordentlig dokumentation for, at det ikke er sundhedsskadeligt at bo i nærheden af så stor en lufthavn.” udtaler Helene Bach

Helene Bach

Borgergruppen mod udvidelsen af Københavns Lufthavn ”CPH uden Udvidelse”

https://www.facebook.com/groups/1416449048480058
www.cph-udenudvidelse.dk
Mobil 29806272

Poul Kattler
Bevar Jordforbindelsen

https://www.facebook.com/bevarjordforbindelsen/
https://bevarjordforbindelsen.dk/
Mobil 26177223

>> Hent pressemeddelelsen som pdf, hvis du foretrækker at dele den på den måde

>> Se yderligere udtalelse fra Bevar Jordforbindelsen

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top