skip to Main Content

Klimateltets netavis

FOLKEMØDE 2020 på Bornholm blev ikke til noget pga corona, men klimateltets debatter fastholdes og føres nu på nettet torsdag-fredag-lørdag. Og avisen er ikke trykt på papir, men er lavet som pdf. Du kan hente avisen hos os, og læs…

Ingen milliongaver til luftfarten!

Siden 2. verdenskrig har luftfartsindustrien tjent kassen på afgiftsfritaget flyvning og har massivt bidraget til den nuværende klimakrise. Nu ønsker industrien med den Covid19 relaterede nedgang i flyvningen at modtage betingelsesløs statslig erhvervsstøtte. Derfor må regeringerne vise vejen og sikre,…

Nye rejsemønstre, tak

Debatindlæg i Politiken, 27.3. 2020 Corona har rystet dagligdagen, og vi længes tilbage til tiden før udbruddet. Men vil alting vende tilbage til det ”normale”? Og bør det vende tilbage? Mon ikke krydstogtbranchen må forudse stagnation i årene der kommer?…

Sund omgang med klimaet

Alt mens Corona virus giver anledning til at revidere vores hygiejne og reduktion af smitteveje, så er det på sin plads at yde samme opmærksomhed omkring klimaet. Undgå al unødvendig flyvning! Der er brug for en klima-nødretstilstand. Og ligesom det…

Back To Top
X