skip to Main Content

Pokkers til energiforskel København-Aalborg fly/tog

Pokkers Til Energiforskel København-Aalborg Fly/tog

Vil ministeren oplyse, hvor meget energi en passager mellem København og Aalborg bruger i et fly med hhv. fossilt brændstof eller Power-to-X i tanken i forhold til en passager i tog med enten IC3- tog (diesel) eller med de nye elektriske tog, DSB har bestilt? (Susanne Zimmer, MF, Frie Grønne)

Svar

I følge Transportministeriets model til opgørelse af emissioner fra transporten (TEMA2015) bruger en person, der transporteres med fly på den givne rute ca. 365 MJ, mens den samme passager med et IC3-tog på diesel bruger ca. 161 MJ. Hvad angår DSB’s nye el-tog, Fremtidens Tog, er disse mere energieffektive end de nuværende IC3-tog, og Trafikstyrelsen oplyser, at de forventes at bruge ca. 80 MJ pr. person på den givne rute.

Forudsætningerne for beregning af udledning og energiforbrug har dog ændret sig siden 2015, ikke mindst i kølvandet på COVID-19, som har påvirket danskernes rejsevaner. Det afspejler sig i belægningen og dermed også i energiforbrug pr. passager. Den konkrete beregning afhænger desuden af, hvilken konkret fly- og togtype der tages udgangspunkt i, da flytyper såvel som forskellige togtyper varierer i energiforbrug.

DSB har udarbejdet en anden opgørelsesmetode med udgangspunkt i nyere tal, som anvendes af DSB internt og som blandt an- det er offentliggjort i DSB’s Miljøårsopgørelse 2021.

På baggrund af DSB’s opgørelsesmetode oplyser DSB, at en person, der transporteres med fly mellem København og Aalborg i gennemsnit bruger ca. 522 MJ, mens den samme passager med et IC3-tog på diesel bruger ca. 280 MJ og med Fremtidens Tog forventes at bruge ca. 81 MJ. Disse beregninger er dog ikke konsolideret i Transportministeriet. Ministeriet vurderer jævnligt behovet for opdatering af beregningsmæssige forudsætninger generelt, herunder for beregning af emissioner.

Der er ikke praktiske erfaringer med at anvende PtX-brændstoffer til fly i større omfang, hvorfor ministeriet ikke har oplysninger om, hvor meget energi en passager vil bruge på flytransport med PtX mellem København og Aalborg.

Et fly vil i udgangspunktet bruge samme mængde energi, hvad end det flyver på PtX eller fossilt brændstof – hvis ellers øvrige faktorer som motortype, aerodynamik, flyets vægt, rutevalg i luften, vejr og vind mv. er ens. Der kan være forskelle i brændstoffets energidensitet (energiindholdet pr. liter brændstof), hvorfor der skal medtages mere eller mindre brændstof på flyvningen, hvilket påvirker flyets vægt og dermed energiforbruget på flyvningen. Transportministeriet har dog ikke kendskab til tal for PtX-brændstofs påvirkning af vægt og dermed energiforbrug.

Der er forskel på, hvor meget energi det kræver at producere de forskellige typer af brændstof, ligesom der er forskel på udledningen af drivhusgasser, når brændstoffet forbrændes. Vedrørende spørgsmål til energiforbruget ved produktion af brændstof, vil jeg henvise til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Med venlig hilsen Trine Bramsen

Vores kommentar: Et fly på PtX vil på ruten i fremtiden således bruge mellem 10 og 15 gange så meget energi som el-tog, da man må påregne et betydeligt tab ved konvertering til PtX, 200 % oveni. Så er det reelle energiforbrug per passager ikke cirka 500 MJ i flyet mellem Aalborg og København, men 1500 MJ. El-togets cirka 80 MJ per passager er så direkte produceret el uden omveje andet end transmissionstab. Derfor er sammenligningen vel, at det kræver 15 til 20 gange så meget energi, at flytte en passager mellem Aalborg og København på fly. Skal vi så lægge til, at man også skal til og fra Lufthavnen? Hvis det nu er fra rådhusplads til rådhusplads?

Dertil kommer så hvad klimaregningen vil være. Toget vil køre på dansk el-mix, der i 2030 måske vil være 80% vedvarende energi. Flyet flyver måske på 30% PtX (hvis det optimistisk lykkedes). PtX vil i et optimistisk skøn yde et 50% mindre atmosfærisk aftryk end fossil jetfuel. Men klimaforskellen mellem de to rejser vil være måske 1:50.

>> Se ministersvaret i original pdf

Allerede kort efter Statsminister Mette Frederiksens nytårstale om grønne indenrigsfly kom Svend Poulsen i ING/blog med nogle tilsvarende overvejelser som svaret ovenfor. Se her.

Europæiske ngo Transport & Environment beskrev allerede i 2017 hvor stort et energitab, der ligger i omsætning af grøn strøm til PowerToX.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top